Young Turks — Old Gods songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Old Gods" van Young Turks.

Songteksten

No love, no land, no family.
This oath is not for me alone,
or to keep someone safe on their throne.
It’s for all those terrors out there
and the families at home that just don’t fucking care.
Walking through the night,
standing side by side,
think you’ll keep me safe? You won’t.
You won’t.
And my watch begins, and I’ll take the black, and I’m never going back.
And I’m so fucking scared, a young man who’s not prepared, you walk the land
that I have seen with these cold eyes.
I take the black.
Take the black.
Take the black, and never look back.

Songtekstvertaling

Geen liefde, geen land, geen familie.
Deze eed is niet alleen voor mij.,
of om iemand veilig op hun troon te houden.
Het is voor al die verschrikkingen daarbuiten.
en de families thuis die het niks kan schelen.
Wandelen door de nacht,
zij aan zij,
denk je dat je me veilig houdt? Dat doe je niet.
Dat doe je niet.
En mijn horloge begint, en ik neem de zwarte, en ik ga nooit meer terug.
En ik ben zo bang, een jongeman die niet voorbereid is, jij loopt over het land
dat heb ik gezien met deze koude ogen.
Ik neem de zwarte.
Neem de zwarte.
Neem de zwarte, en kijk nooit meer om.