Young Soulja the Realest — They Said (feat. Cherry Da Vixen) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "They Said (feat. Cherry Da Vixen)" van Young Soulja the Realest.

Songteksten

«They Said»
Written & Performed By
YOUNG SOULJA THE REALEST
yo its young soulja/
And… if you ever had somebody that told you you couldn’t do something/
This your chance to shine/
Because all that negativity that they put up on you/
Was just motivation/
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) haha look at me now
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) haha look at me now
Through my life they said ill never make it/
Ill never have money and jewels that id be faking it/
They said ill never kick it with the stars/
That ill never have a mansion never ever drive fancy cars/
They said that it will never happen/
That I should just quit and that I will never make it rapping/
They kept on talking like you will never make it out/
Better find a new career and stumble on a different route/
You got to understand that the stage is where I’m suppose to be/
That’s why I got it tatted so it always stays close to me/
My heart pumps beats and my mouth spits lyrics/
If you shut the fuck up maybe you could just hear this/
I been in the industry over ten years/
And I conquered all my enemies/
Worked harder then my peers/
People wonder why cause I went the extra mile/
When they blabbing at the mouth I just smile/
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) ha-ha look at me now
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) ha-ha look at me now
They said… you'll never make it on the radio/
The industry’s shady but don’t let them play you though/
Keep your eyes open for junkie promoters/
And backstabbing suckers that get greasy like motors/
You’ll see my face on the cover of a magazine/
You’ll never see me fall even though I might be staggering/
Bet they’ll say hell never ever go platinum/
I Aim for the stars so I bet you I out lap them/
They said ill never make a mill but they see my counting/
With so much money pouring out like a fountain/
I don’t know they don’t want me in the lime light /
Even though my swags on point and I rhyme tight/
The music holds me down like drugs on a triple beam/
Watch the envy turn to hate when I’m on the TV screen/
They don’t want to see me succeed they want to see me fail/
And When I get my first Grammy well/
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) ha-ha look at me now
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) ha-ha look at me now
Let me tell you what was said form the get/
Ya mommy’s long gone and ya daddy’s in prison/
That’s the reason/
You’ll never make it out these streets girl/
Well I refuse to lose/
I’m breaking through/
Anything standing in my way/
Seen many faces/
Heard all the lies/
They said you’ll never win the prize/
Never make it out alive/
That’s what they said/
Fuck what they said/
Here’s what I say no time for play/
Rise early in the morning for the bread each day/
So full of doubts just look at me now/
Toes in the sand right in front of my beach house/
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) haha look at me now
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) haha look at me now
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) haha look at me now
They said ill never be rich/
They said ill never make it/
That’s what they said / (they said)
They said/ (they said)
They said/ (they said) haha look at me now
(echos out)

Songtekstvertaling

"Ze Zeiden»
Geschreven En Uitgevoerd Door
JONGE SOULJA DE MEEST REALISTISCHE
yo its young soulja/
En... als je ooit iemand had die je vertelde dat je niets kon doen/
Dit is je kans om te schitteren./
Omdat al die negativiteit die ze op je zetten/
Was gewoon motivatie./
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden: "haha, kijk me nu aan."
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden: "haha, kijk me nu aan."
In mijn leven zeiden ze dat ik het nooit zou halen./
Ik heb nooit geld en juwelen die ik veins./
Ze zeiden dat ik het nooit met de sterren zou schoppen./
Dat ik nooit een herenhuis heb, rijd nooit in dure auto ' s./
Ze zeiden dat het nooit zou gebeuren./
Dat ik gewoon moet stoppen en dat ik het nooit laat rappen./
Ze bleven maar praten alsof je het nooit zou redden./
Je kunt beter een nieuwe carrière vinden en op een andere route struikelen./
Je moet begrijpen dat het podium is waar ik moet zijn./
Daarom heb ik het laten tatoeëren zodat het altijd dicht bij me blijft./
Mijn hart klopt en mijn mond spuugt teksten/
Als je je kop houdt, kun je dit misschien horen./
Ik zit al meer dan tien jaar in de industrie./
En ik overwon al mijn vijanden/
Werkte harder dan mijn collega ' s/
Mensen vragen zich af waarom, want ik ging de extra mijl/
Als ze tegen de mond praten, lach ik gewoon./
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden:
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden:
Ze zeiden dat je nooit op de radio zou komen./
De industrie is duister, maar laat ze je niet bespelen./
Hou je ogen open voor junkie promotors./
En achterbakse sukkels die vettig worden als motoren./
Je ziet mijn gezicht op de cover van een tijdschrift./
Je zult me nooit zien vallen, ook al ben ik misschien onthutsend./
Ik wed dat ze zullen zeggen dat de hel nooit platina zal worden./
Ik mik op de sterren, dus ik wed dat ik er rond loop./
Ze zeiden dat ik nooit een molen zou maken, maar ze zien dat ik tel./
Met zoveel geld als een fontein/
Ik weet niet of ze me niet in het limoenlicht willen. /
Ook al rijmen mijn swags op point en rijm ik strak/
De muziek houdt me vast als drugs op een drievoudige Balk./
Kijk hoe jaloers ik word als ik op het tv-scherm sta/
Ze willen me niet zien slagen. ze willen me zien falen./
En als ik mijn eerste Grammy goed heb/
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden:
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden:
Laat me je vertellen wat er gezegd werd./
Ya Mama is al lang weg en Ya papa zit in de gevangenis/
Dat is de reden./
Je komt nooit uit deze straten meisje/
Ik weiger te verliezen./
Ik breek door/
Alles wat me in de weg staat/
Veel gezichten gezien/
Ik heb alle leugens gehoord./
Ze zeiden dat je nooit de prijs zou winnen./
Kom er nooit levend uit./
Dat is wat ze zeiden./
Fuck wat ze zeiden./
Dit is wat ik zeg, geen tijd om te spelen./
Sta elke dag vroeg op voor het brood./
Zo vol twijfels kijk nu naar me/
Tenen in het zand recht voor mijn strandhuis/
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden: "haha, kijk me nu aan."
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden: "haha, kijk me nu aan."
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden: "haha, kijk me nu aan."
Ze zeiden dat ik nooit rijk zou worden./
Ze zeiden dat ik het nooit zou halen./
Dat is wat ze zeiden.)
Ze zeiden:)
Ze zeiden: "haha, kijk me nu aan."
(echos uit)