Young Scooter — Hood Memories songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hood Memories" van Young Scooter.

Songteksten

Hood memories, hood memories
Hustling thinking 'bout them hood memories
Hood memories, hood memories
Thinking 'bout them days before I saw a ki
Hood memories, hood memories
Smoking thinking 'bout them hood memories
Hood memories, hood memories
Thinking 'bout them days before I saw a p
Before I saw a ki I was selling 50's
Selling 3 gram hundreds, man, my life addictive
I was 15 smoking regular weed
My high school days breaking down p’s
Ounces at my locker, I had a lot of problems
Losing not an option, dopeboy product
When I was 18 I met my migo papi
With all that street knowledge I walked away from college
Started selling collards, they come on the dolly
Before I was 21 I seen a million dollars
Ten toes down through the money problems
Every nigga in the hood know you’re school to got 'em
Wrong place, right time like I wasn’t on time
You know I’ll make this motherfucking microphone cry
Driveby’s, we got caught up in the crossfire
We shouldn’t have had our crazy asses outside, but fuck that
Lil B, he was my nigga, man
When he was down I got him up, vice versa
Nigga play with us, fuck it, we side him up
Even when I had nothing I just knew that I was gonna live it up
Running around stealing bike trucks
Back when mister Ross was selling dixie cups
Started getting my bands up
First time they had me in handcuffs
I swear to God me and oldboy held oldboy for ransome
Shooting ball at the park
No telling what goes in in the dark
I’m thinking I balled way from the start
From the niggas was all in New York, yeah
I went from silver watches to rocking AP’s
Used to watch them old G’s, now it’s on me
I was on E, fell off to a G
Used to play the candy lady, went to hide the weed
Hood memories, I just rapped my life
I know probably did a lot of shit that wasn’t right
That’s that hood life, ain’t no rules, no
At any given time a nigga’ll kick your do'
Rain, sleigh and snow, I had to jug through it
Had to count up them free bands, I put my hood through it
Hood memories, you gotta duck them FED’s
Now you see my face on the TV screen

Songtekstvertaling

Hood herinneringen, hood herinneringen
Denken aan die herinneringen uit de buurt
Hood herinneringen, hood herinneringen
Ik dacht aan ze dagen voordat ik een ki zag.
Hood herinneringen, hood herinneringen
Rokend denkend aan de herinneringen aan de kap.
Hood herinneringen, hood herinneringen
Ik dacht aan ze dagen voor ik een p zag.
Voor ik een ki zag verkocht ik 50 ' s.
Drie gram honderden verkopen, man, mijn leven verslavend
Ik was 15 en rookte gewone wiet.
Mijn middelbare school dagen die p ' s afbreken
Ounces in mijn kluisje, ik had veel problemen.
Verlies geen optie, dopeboy product
Toen ik 18 was ontmoette ik mijn migo papi.
Met al die straatkennis liep ik weg van de universiteit.
Begonnen met de verkoop van collards, ze komen op de dolly
Voor ik 21 was, zag ik een miljoen dollar.
Tien tenen door de geldproblemen heen
Elke neger in de buurt weet dat je naar school gaat om ze te krijgen.
Verkeerde plek, juiste tijd alsof ik niet op tijd was.
Je weet dat ik deze microfoon laat huilen.
We raakten verstrikt in het kruisvuur.
We hadden niet naar buiten moeten gaan, maar dat kan de pot op.
Lil B, hij was mijn nigga, man
Toen hij beneden was, haalde ik hem op, vice versa.
Nigga speelt met ons, fuck it, we zetten hem opzij
Zelfs toen ik niets had, wist ik dat ik het zou overleven.
Rondrennen met fietstrucks stelen
Toen Mr Ross nog bekers verkocht.
Ik begon mijn bands omhoog te krijgen.
De eerste keer dat ik geboeid was.
Oldboy en ik hielden oldboy vast voor ransome.
Schietbal in het park
Wie weet wat er in het donker gebeurt.
Ik denk dat ik van het begin af aan een weg ingeslagen ben.
Van de negers was alles in New York, Ja
Ik ging van zilveren horloges naar rockende AP ' s.
Ik keek altijd naar die oude G ' s, nu is het mijn schuld.
Ik was op E, viel van een G
Speelde de snoepdame, verstopte de wiet.
Hood herinneringen, ik heb net mijn leven gerommeld
Ik weet dat ik waarschijnlijk veel dingen deed die niet goed waren.
Dat is dat buurtleven. er zijn geen regels.
Op elk moment zal een nikker je in elkaar slaan.
Regen, slee en sneeuw, ik moest er doorheen.
Ik moest de gratis bands tellen, Ik stak mijn kap er doorheen.
Hood herinneringen, je moet ze ontwijken.
Nu zie je mijn gezicht op het tv-scherm