Wormed — The Nonlocality Trilemma songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Nonlocality Trilemma" van Wormed.

Songteksten

The call listener
Entering the floating transporter
The journey turned out to be a long one
Physical laws are no longer exist
Tuning last radio messages sent from earth
Breaking the barrier of spacetime
I shouldn’t listen to them
Solar system terraformed
Unfavourable alternatives
Testing all the elements
Unfavourable alternatives
Testing all
What is the use?
What are the worth, now?
What is the use?
What are the worth!
What is the use?
What are the worth, now?
What?
Through the arch of supernova who remains still
Is maintained unvarying in time collecting and compressing hydrogen
From the interstellar medium thermal equilibrium
I would have become extinct here Fardepth
It’s all over
It’s all over
Through the winding paths of the stars
My feet never more will tread the land
Distressed with magnetohydrodynamics
This have to be solved simultaneously
Either analytically or numerically
Entropy of the fluid, element reconditioned
Conductive and radiative pathways approaching
Source is clear
Earth is doomed

Songtekstvertaling

De luisteraar
Binnenvaren van de drijvende vervoerder
De reis bleek lang te zijn.
Fysieke wetten bestaan niet meer.
Laatste radioberichten van de aarde afstemmen
Het doorbreken van de ruimtetijdbarrière
Ik zou niet naar ze moeten luisteren.
Terraformed zonnestelsel
Ongunstige alternatieven
Alle elementen testen
Ongunstige alternatieven
Test alles
Wat heeft het voor zin?
Wat is het nu waard?
Wat heeft het voor zin?
Wat is het waard?
Wat heeft het voor zin?
Wat is het nu waard?
Wat?
Door de boog van supernova die stil blijft
Wordt onophoudelijk in de tijd gehouden om waterstof te verzamelen en te comprimeren
Uit het interstellaire medium thermisch evenwicht
Ik zou hier uitgestorven zijn, Fardepth.
Het is voorbij.
Het is voorbij.
Door de kronkelende paden van de sterren
Mijn voeten zullen nooit meer het land betreden
Stored with magnetohydrodynamics
Dit moet tegelijkertijd worden opgelost.
Analytisch of numeriek
Entropie van de vloeistof, herconditioneerd element
Geleidende en stralende wegen naderen
Bron is duidelijk
De aarde is verdoemd.