Wormed — Solar Neutrinos songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Solar Neutrinos" van Wormed.

Songteksten

Grows old
Red giant star
Contracting the core
No nuclear fuel
The dead star layers expand
Earth is no more
10 billion years
Planetary nebula
Fuel is depleted
Nonlinear equilibria
Inorganic compounds
Catalysts of spatial dimensions
In the loophole
Supersymmetry
Radiation becomes less efficient
The photons thermalize
Start behaving as thermal black body radiation
Microturbulence in magnetized plasmas

Songtekstvertaling

Wordt oud
Rode reuzenster
Het sluiten van de kern
Geen kernbrandstof
De dode sterlagen breiden uit
De aarde bestaat niet meer.
10 miljard jaar
Planetaire nevel
Brandstof is uitgeput
Niet-lineair evenwicht
Anorganische verbindingen
Katalysatoren van ruimtelijke afmetingen
In de Maas
Supersymmetrie
Straling wordt minder efficiënt
De fotonen thermaliseren
Begin je te gedragen als thermische zwarte lichaamsstraling
Microturbulentie in gemagnetiseerde plasma ' s