Wormed — Nucleon songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nucleon" van Wormed.

Songteksten

Expulsion
Abstract vector space
Electrons are totally ripped free from the nuclei
Super-sonic interplanetary shock waves
Accelerated the shock waves from supernova explosions
Vast signals propagating along the straight lines
Plasma bubbles disrupt critical radio signals
(Something is wrong again)
Successfully I see the giant circles galaxy collisions
Huge clouds of gas and dust are sprinkled with bright blue young stars
Ultraviolet radiation secuence
Incubating new stars
Sculpting environment and gradually eroding gas clouds
Dominated emission
Tenuous magnetic-fields
Twelve-dimensional re-construction of krigshu structure
Propulsion trajectory estimated crushing force of gravity
Estimated
They said 'good luck' on the earth
Intrusion of human feelings on my head
Oscillations, the voxel shrinks cosmos background
Cluster II advise the infiltration
Duplicating my virtual operations first
Cause
Organic are fragmented

Songtekstvertaling

Uitzetting
Abstracte vectorruimte
Elektronen zijn helemaal losgerukt van de kernen.
Supersonische interplanetaire schokgolven
Versnelde de schokgolven van supernova explosies.
Grote signalen die zich langs de rechte lijnen verspreiden
Plasmabbellen verstoren kritieke radiosignalen.
(Er is weer iets mis)
Met succes zie ik de enorme Cirkels sterrenstelsels botsingen
Grote wolken van gas en stof ... worden besprenkeld met helderblauwe jonge sterren.
Ultraviolette straling sequence
Incuberen van nieuwe sterren
Het beeldhouwen van de omgeving en geleidelijk aan het eroderen van gaswolken
Gedomineerde emissie
Onoplosbare magnetische velden
12-dimensionale heropbouw van de krigshu-structuur
Snelheid van de voortstuwing geschatte verpletterende kracht van de zwaartekracht
Geschat
Ze zeiden 'succes' op aarde.
Binnendringen van menselijke gevoelens op mijn hoofd
Oscillaties, de voxel krimpt kosmos achtergrond
Cluster II adviseert de infiltratie
Eerst mijn virtuele operaties kopiëren
Veroorzaken
Organisch zijn gefragmenteerd