Wormed — Darkflow Quadrivium songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Darkflow Quadrivium" van Wormed.

Songteksten

Dragged into the positive azimuthal direction
Extracted by scattered particles
Escaping from the ergosphere to infinity
Parametrization of the spatial profile
Between the four homogeneous universes
Lifetime is finite · dragging me severe
Lifetime is finite · dragging me severe

Songtekstvertaling

Meegesleept in de positieve azimutale richting
Geëxtraheerd door verstrooide deeltjes
Ontsnappen uit de ergosfeer naar de oneindigheid
Parametrisering van het ruimtelijke profiel
Tussen de vier homogene universa
Het leven is eindig.
Het leven is eindig.