William Onyeabor — Why Go to War songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Why Go to War" van William Onyeabor.

Songteksten

Why go to war, why not find peace?
In this world
All blacks and whites all over the world, I’m asking
All blacks and whites all over the world answer me
Why go to war when you know there should be peace
Why go to war when you know you need peace
You just want another guy to stop a bullet for you
But you’ll never, never want to stop a bullet for another guy
Why go to war, why not find peace
All blacks and whites all over the world, I’m calling on you
Leaders, all nations, super powers
Tell me… why you like to go to war
Every time war
You want small boys to die for you
Innocent souls are killed every day
Tell me why you like war
You want another guy to stop a bullet for you
But you’ll never like to stop a bullet
For another guy
Why go to war why not find peace?

Songtekstvertaling

Waarom oorlog voeren, waarom geen vrede vinden?
In deze wereld
Alle zwarten en blanken over de hele wereld, vraag ik
Alle zwarten en blanken over de hele wereld antwoord Me
Waarom oorlog voeren als je weet dat er vrede moet zijn
Waarom oorlog voeren als je weet dat je vrede nodig hebt
Je wilt gewoon dat een andere man een kogel voor je stopt.
Maar je zult nooit, nooit een kogel willen stoppen voor een andere man.
Waarom oorlog voeren, waarom geen vrede vinden?
Alle zwarten en blanken over de hele wereld, Ik roep je
Leiders, alle naties, supermachten
Vertel me... waarom je van oorlog houdt.
Elke keer als er oorlog is
Wil je dat kleine jongens voor je sterven?
Onschuldige zielen worden elke dag gedood.
Vertel me waarom je van oorlog houdt.
Wil je dat een andere man een kogel voor je stopt?
Maar je wilt nooit een kogel tegenhouden.
Voor een andere man
Waarom oorlog voeren, waarom geen vrede vinden?