William Onyeabor — Something You Will Never Forget songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Something You Will Never Forget" van William Onyeabor.

Songteksten

Ladies & gentlemen
Everybody listen
I wanna tell you something
Something you’ll never forget
About this world
Something you’ll never forget
Something you’ll never forget
Something you’ll never forget
Something you’ll never forget
Something you’ll never forget
Be you king, you may be a queen
Rich or poor
Illiterate or literate
No matter what you are
No matter where you may be
One day you’ll be lying dead
One day you’ll be lying dead
One day you’ll be lying dead
One day you’ll be lying dead
One day you’ll be lying dead
Something you’ll never forget
Something you’ll never forget
Something you’ll never forget
Something you’ll never forget
One day you’ll be lying dead

Songtekstvertaling

Dames en heren
Iedereen luisteren.
Ik wil je iets vertellen.
Iets wat je nooit zult vergeten
Over deze wereld
Iets wat je nooit zult vergeten
Iets wat je nooit zult vergeten
Iets wat je nooit zult vergeten
Iets wat je nooit zult vergeten
Iets wat je nooit zult vergeten
Wees jij koning, Je mag een koningin zijn
Rijk of arm
Analfabeet of geletterd
Wat je ook bent
Waar je ook bent
Op een dag zul je dood liggen.
Op een dag zul je dood liggen.
Op een dag zul je dood liggen.
Op een dag zul je dood liggen.
Op een dag zul je dood liggen.
Iets wat je nooit zult vergeten
Iets wat je nooit zult vergeten
Iets wat je nooit zult vergeten
Iets wat je nooit zult vergeten
Op een dag zul je dood liggen.