William Onyeabor — Heaven and Hell songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Heaven and Hell" van William Onyeabor.

Songteksten

When I get to my God in heaven
I will tell him how you treated me
You people of the world
I will tell him how you treated me
If you treat me with love and kindness
I will tell him to send you up to heaven
Heaven, the best place for comfort
When you see a good thing in this world
And you try to change it to bad
When you see a white thing in this world
And you try to say he’s black
If you treat me the way you treated Jesus
I will beg God to send you off to hell
Hell, will suffer you forever

Songtekstvertaling

Als ik bij mijn God in de hemel ben
Ik zal hem vertellen hoe je me behandelde.
Jullie mensen van de wereld
Ik zal hem vertellen hoe je me behandelde.
Als je me met liefde en vriendelijkheid behandelt
Ik zal hem zeggen je naar de hemel te sturen.
Hemel, de beste plek voor comfort
Als je iets goeds ziet in deze wereld
En je probeert het te veranderen in slecht
Als je een wit ding ziet in deze wereld
En je probeert te zeggen dat hij zwart is
Als je me behandelt zoals je Jezus behandelde
Ik zal God smeken om je naar de hel te sturen.
De hel, zal je eeuwig lijden.