Wildfire — My God songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "My God" van Wildfire.

Songteksten

We cry out blessed be Your Name
Blessed be Your Name
Lord You are worthy of all praise
Worthy of all praise
We lift our hands and raise our voice now
All the earth will sound rejoice now
We Your people sing
My God You alone are truly great
Your words will never ever break
Your plans won’t deviate
From the promises, the promises You’ve made
And I will never be the same
Your blood has washed away the shame
You took away my pain
And Your love, and Your love will remain
God You are so worthy
God You are so holy

Songtekstvertaling

We roepen Gezegend zij uw naam
Gezegend zij Uw Naam
Heer, u verdient alle lof.
Lofwaardig.
We heffen onze handen op en verheffen nu onze stem
De hele aarde zal klinken, verheug je nu.
Wij uw volk zingen
Mijn God, alleen jij bent echt geweldig.
Jouw woorden zullen nooit breken.
Je plannen wijken niet af.
Van de beloftes, de beloftes die je hebt gemaakt
En Ik zal nooit meer hetzelfde zijn
Jouw bloed heeft de schaamte weggespoeld.
Je nam mijn pijn weg
En je liefde, en je liefde zal blijven
God, je bent zo waardig.
God, je bent zo heilig.