Wildfire — Jesus My Savior songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Jesus My Savior" van Wildfire.

Songteksten

Jesus my Savior, lover of my soul
Your sacrifice became my cure
The Promise Keeper, You’re ever faithful
So when You say You’re coming for me
You will come!
Oh Holy One, You deserve all
Be glorified, the Living Lord
Oh search my heart and make it pure
Surrender to Your will
Guided by Your grace
Enduring to see Your glorious face!
Jesus my Savior, lover of my soul
Your sacrifice became my cure
The Promise Keeper, You’re ever faithful
So when You say You’re coming for me
You will come!
Oh Holy One, You deserve all
Be glorified, the Living Lord
Oh search my heart and make it pure
Surrender to Your will
Guided by Your grace
Enduring to see Your glorious face!
Jesus my Savior, lover of my soul
Your sacrifice became my cure
The Promise Keeper, You’re ever faithful
So when You say You’re coming for me
You will come!
Come, come
Precious One
Savior come
Come, come
Precious One
Savior come
Come, come
Precious One
Savior come!
Jesus my Savior, lover of my soul
Your sacrifice became my cure
The Promise Keeper, You’re ever faithful
So when You say You’re coming for me
So when You say You’re coming for me
So when You say You’re coming for me
You will come!

Songtekstvertaling

Jezus mijn Verlosser, geliefde van mijn ziel
Jouw offer werd mijn geneesmiddel.
The Promise Keeper, You ' re ever faithful
Dus als je zegt dat je voor mij komt
Je zult komen!
Oh Heilige, je verdient alles
Geprezen zij de levende Heer.
Oh Zoek mijn hart en maak het zuiver
Geef je over aan je wil.
Geleid door Uwe genade
Om je glorieuze gezicht te zien.
Jezus mijn Verlosser, geliefde van mijn ziel
Jouw offer werd mijn geneesmiddel.
The Promise Keeper, You ' re ever faithful
Dus als je zegt dat je voor mij komt
Je zult komen!
Oh Heilige, je verdient alles
Geprezen zij de levende Heer.
Oh Zoek mijn hart en maak het zuiver
Geef je over aan je wil.
Geleid door Uwe genade
Om je glorieuze gezicht te zien.
Jezus mijn Verlosser, geliefde van mijn ziel
Jouw offer werd mijn geneesmiddel.
The Promise Keeper, You ' re ever faithful
Dus als je zegt dat je voor mij komt
Je zult komen!
Kom, Kom.
Lieveling.
Verlosser komt
Kom, Kom.
Lieveling.
Verlosser komt
Kom, Kom.
Lieveling.
Redder komt!
Jezus mijn Verlosser, geliefde van mijn ziel
Jouw offer werd mijn geneesmiddel.
The Promise Keeper, You ' re ever faithful
Dus als je zegt dat je voor mij komt
Dus als je zegt dat je voor mij komt
Dus als je zegt dat je voor mij komt
Je zult komen!