Wildfire — I Bow songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Bow" van Wildfire.

Songteksten

In the midst of the silence
When everything’s still
Suddenly Your presence
Comes like a breeze sweeping
In the dark and empty
When all that’s ahead is unknown
Your Word directs me
A guiding light unto my path
You’ve shown me the depths of Your grace
Now I’m forever changed
Redeemer
Forever I’ll praise You
My Savior
With all that I am
Lift You higher
Humbly surrendering now
To the Holy One I will bow
When I’m weak and hungry
Desperately needing Your grace
You satisfy me
With Your unfailing love
You have made all things new
Now I stand in awe of You
Redeemer
Forever I’ll praise You
My Savior
With all that I am
Lift You higher
Humbly surrendering now
To the Holy One I will bow
You’ve shown me the depths of Your grace
Now I’m forever changed
You’ve shown me the depths of Your grace
Now I’m forever changed
Redeemer
Forever I’ll praise You
My Savior
With all that I am
Lift You higher
Humbly surrendering now
To the Holy One I will bow
Forever I’ll praise You
My Savior
With all that I am
Lift You higher
Humbly surrendering now
To the Holy One I will bow
I will bow
I will bow

Songtekstvertaling

In het midden van de stilte
Als alles stil is
Plotseling is je aanwezigheid
Komt als een briesje dat veegt
In het donker en leeg
Als alles wat voor ons ligt onbekend is
Jouw woord leidt mij.
Een leidend licht naar mijn pad
Je hebt me de diepten van uwe genade getoond.
Nu ben ik voor altijd veranderd.
Verlosser
Voor altijd zal ik je loven.
Mijn Redder.
Met alles wat ik ben
Hoger.
Ik geef me nu nederig over.
Voor de Heilige zal ik buigen.
Als ik zwak en hongerig ben
Ik heb Uw genade hard nodig.
Je bevredigt me.
Met je oneindige liefde
Je hebt alles nieuw gemaakt.
Nu heb ik ontzag voor je.
Verlosser
Voor altijd zal ik je loven.
Mijn Redder.
Met alles wat ik ben
Hoger.
Ik geef me nu nederig over.
Voor de Heilige zal ik buigen.
Je hebt me de diepten van uwe genade getoond.
Nu ben ik voor altijd veranderd.
Je hebt me de diepten van uwe genade getoond.
Nu ben ik voor altijd veranderd.
Verlosser
Voor altijd zal ik je loven.
Mijn Redder.
Met alles wat ik ben
Hoger.
Ik geef me nu nederig over.
Voor de Heilige zal ik buigen.
Voor altijd zal ik je loven.
Mijn Redder.
Met alles wat ik ben
Hoger.
Ik geef me nu nederig over.
Voor de Heilige zal ik buigen.
Ik zal buigen.
Ik zal buigen.