Wild Moth — Window Grey songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Window Grey" van Wild Moth.

Songteksten

Held up inside yourself
Its not your lie to tell
Hey, I see you
Youth, stained in blue and green
Still hung up on that dream
I’ll be your fool
Wont you watch it open up
Wont you be the one you were
Wont you watch it open up
Try to see through pale window grey
Short breath of the new brides
They found the place we hide
Take me away
Still wishing you’d be well
Spent 7 months in hell
Was it worth the while?
Wont you watch it open up
Wont you be what you were
Wont you watch it open up
Try to see through pale window grey

Songtekstvertaling

Omhoog gehouden in jezelf
Het is niet jouw leugen om te vertellen.
Ik zie je.
Jeugd, gekleurd in blauw en groen
Ik ben nog steeds bezig met die droom.
Ik zal je dwaas zijn.
Zie je niet hoe het opengaat?
Zou jij niet degene zijn die je was?
Zie je niet hoe het opengaat?
Probeer door licht grijs raam te kijken
Korte adem van de nieuwe bruiden
Ze hebben de plek gevonden waar we ons verstoppen.
Neem me mee.
Ik wens nog steeds dat het goed met je gaat.
7 maanden in de hel doorgebracht
Was het de moeite waard?
Zie je niet hoe het opengaat?
Word je niet wat je was
Zie je niet hoe het opengaat?
Probeer door licht grijs raam te kijken