Webster — L'art des calligraphes songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "L'art des calligraphes" van Webster.

Songteksten

Quelques gouttes d’eau
Polissent la pierre ponce
Devenues quelques gouttes d’encre
Un coup de poignet traduit la pensée
La petitesse d’un trait
Englobe l’immensité d’un monde
Tandis que la noirceur du jais
Imbibe l’opacité amande
Le tracé spirituel
D’un sentier initiatique
Se faufilant à l’Ombre des Feuilles
Jusqu'à la hutte d’un ascétique
Une conversation écrite
Aux formes diffuses et hermétiques
Un symbolisme intemporel
La résonance d’un air mythique
Berce le mouvement frénétique
De la plume ou du pinceau
Exécution d’une danse lyrique
Le brasier qu’allume l'étincelle
Une imagerie poétique
Et l’intellect se sent moins seul
Apprendre à peindre une nature morte
Écrire un texte sur un linceul
Tremper le crin dans l’horizon
S’accaparer le bleu du ciel
Ton encrier c’est l’univers
À toi de relater l’odyssée
Attention aux faussaires
Y en a ben trop qui bluffent
Diffuse la connaissance
Un vieillard sur le dos d’un buffle
Une grande lettre
Au début du paragraphe
Une lettrine ciselée
On l’appelle l’art des calligraphe
Ouvre un codex ficelé
Par les doigts frêles d’un moine copte
Et puis enterré dans une jarre
Vers les abords de la mer morte
Révélation occulte
Sortie de l’ombre par un berger
On dit que tout est un fragment
Combien de pommes dans un verger?
Forger une idée en cursif
Un caractère bien polissé
Laisser une marque tel le graphite
Un bout de pierre carbonisé
Poétique estampe
C’est un haïku qu’on débroussaille
L'âme submergé par les flots
Sous la grande vague de Hokusai
Et puis se détache une pétale
Jadis un cerisier en fleur
Que le vent pousse vers la surface
Unie d’un lac qu’elle effleure
C’est calqué sur le floor
La mosaïque d’une cathédrale
Profonde énigme que l’on déflore
La proportion divine
Relie micro et macrocosme
As above so below
Ou quand le Mot rempli l’Espace

Songtekstvertaling

Een paar druppels water
Poolse puimsteen
Een paar druppels inkt worden
Een polsschot vertaalt de gedachte
De kleinheid van een eigenschap
Omvat de uitgestrektheid van een wereld
Terwijl de duisternis van de jet
Imbues amandel ondoorzichtigheid
Het spirituele pad
Van een initiërend pad
Sluipen in de schaduw van de bladeren
Naar de hut van een asceet
Een geschreven gesprek
Diffuse en hermetische vormen
Tijdloze symboliek
De resonantie van een mythische lucht
Rock the frenzied movement
Pen of penseel
Uitvoering van een lyrische dans
De vuurplas die de vonk verlicht
Een poëtisch beeld
En het intellect voelt minder alleen.
Leren om een stilleven te schilderen
Een tekst schrijven op een lijkwade
Dip het paardenhaar in de horizon
Het blauwe van de hemel grijpen
Uw Inktpot is het universum
Het is aan jou om het de Odyssey te vertellen.
Pas op voor valsemunters
Er zijn er te veel die bluffen.
Diffuse kennis
Een oude man op de rug van een buffel
Een grote brief
Aan het begin van de paragraaf
Een gebeitelde lettrine
Het heet de kunst van kalligrafie.
Open een bedrade codex
Bij de zwakke vingers van een Koptische monnik.
En dan begraven in een pot
Naar de Dode Zee
Occulte onthulling
Uit de schaduw van een herder
Er wordt gezegd dat alles een fragment is.
Hoeveel appels in een boomgaard?
Een idee smeden in cursief
Een goed gepolijst karakter
Laat een teken achter zoals grafiet
Een stuk verkoolde steen
Poëtische afdruk
Het is een haiku die we afschudden.
De ziel wordt overstelpt door de golven.
Onder de grote golf van Hokusai
En komt dan van een blaadje
Eens een kersenbloesem
Dat de wind naar de oppervlakte duwt
Verenigd door een meer dat ze aanraakt
Het is gemodelleerd op de vloer
Het mozaïek van een kathedraal
Diep raadsel dat men ontwijkt
De goddelijke verhouding
Verbindt micro en macrokosmos
Als hierboven
Of toen het woord de ruimte vulde