Wanting — Us Under the Sunshine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Us Under the Sunshine" van Wanting.

Songteksten

In the foreign land, I have ambition to journey far
Your love makes me stronger
The singing echoes, you applaud for me
Everything drenches in the ocean of love
From being afraid to dream, to wanting, to achieving what I want
I’m not as frail as they think at last
I just need a lamp, a piano and a microphone
In the foreign land, I have ambition to journey far
Your love makes me stronger
The singing echoes, you applaud for me
Everything drenches in the ocean of love
I imagined to become a doctor who saves lives
I also envisioned to be a lawyer, a journalist, an Olympic champion,
but none of those
Have come true
It’s because the lamp, the piano and the microphone are what I wanted the most
In the foreign land, I have ambition to journey far
Your love makes me stronger
The singing echoes, you applaud for me
Everything drenches in the ocean of love
Bridge
Repeat Chorus
(TRANSLATION)
Us under the sunshine, wearing our sneakers
With headphones on, walking to the rhythm
It’s as if our blue jeans are telling us: «Don't care too much»
And who has taken our purest kind-heart, friendship, mutual trust and respect?
I don’t want your taunts, coldness, harshness
I need your warmth
I have my attitude, but I won’t lose my grace
Don’t tell me, you are not hurt
Behind every sharp word
There is a lonely, fragile, confused soul
Shouting to the world, did you hear me?
Clap your hands and say yeah
Yeah yeah yeah yeah
Ba ba la ba la ba…
Under the sunshine, I’m drinking mineral water
Tasting the flavor of nature
Life can be simple, sometimes lonely
I can be happy on my own
I have my attitude, but I won’t lose my grace
To dream is not a sin, enchant yourself
Spread your wings oh baby you can reach the sky
Spread your wings you never know until you try
Spread your wings oh baby you can fly up high
Spread your wings oh us under the sunshine now
Be the truest, be the most beautiful, be the greatest, be the most amazing
Us under the sunshine~
Clap your hands and say yeah
Yeah yeah yeah yeah
Ba ba la ba la ba…
Clap your hands and say yeah
Yeah yeah yeah yeah
Spread your wings oh baby you can touch the sky
Spread your wings you never know until you try
Spread your wings oh baby you can fly up high
Spread your wings oh (us under the sunshine now)…

Songtekstvertaling

In het buitenland heb ik de ambitie om ver te reizen.
Jouw liefde maakt me sterker
De zingende echo ' s, je applaudisseert voor mij
Alles doordrenkt in de oceaan van de liefde
Van bang zijn om te dromen, te willen, te bereiken wat Ik wil
Ik ben niet zo zwak als ze denken.
Ik heb alleen een lamp, een piano en een microfoon nodig.
In het buitenland heb ik de ambitie om ver te reizen.
Jouw liefde maakt me sterker
De zingende echo ' s, je applaudisseert voor mij
Alles doordrenkt in de oceaan van de liefde
Ik dacht een dokter te worden die levens redt.
Ik had me ook voorgesteld om advocaat, journalist, Olympisch kampioen te worden.,
maar geen van die
Zijn uitgekomen
Het is omdat de lamp, de piano en de microfoon zijn wat ik het meest wilde
In het buitenland heb ik de ambitie om ver te reizen.
Jouw liefde maakt me sterker
De zingende echo ' s, je applaudisseert voor mij
Alles doordrenkt in de oceaan van de liefde
Brug
Refrein Herhalen
(VERTALING)
Ons onder de zon, onze sneakers dragen
Met koptelefoon op, lopen naar het ritme
Het is alsof onze spijkerbroek ons zegt: "het kan me niet veel schelen»
En wie heeft ons zuiverste hart, vriendschap, wederzijds vertrouwen en respect afgenomen?
Ik wil je getreiter niet, koelheid, hardheid.
Ik heb je warmte nodig.
Ik heb mijn houding, maar Ik zal mijn gratie niet verliezen.
Zeg me niet dat je niet gewond bent.
Achter elk scherp woord
Er is een eenzame, fragiele, verwarde ziel
Schreeuwend naar de wereld, heb je me gehoord?
Klap in je handen en zeg ja.
Ja ja ja ja ja
Ba ba la ba la ba…
Onder de zon drink ik mineraalwater.
Proeven van de smaak van de natuur
Het leven kan simpel zijn, soms eenzaam.
Ik kan alleen gelukkig zijn.
Ik heb mijn houding, maar Ik zal mijn gratie niet verliezen.
Dromen is geen zonde, betover jezelf
Spreid je vleugels Oh baby Je kunt de hemel bereiken
Spreid je vleugels Je weet nooit totdat je het probeert
Spreid je vleugels Oh baby you can fly up high
Spreid je vleugels o ons onder de zon nu
Wees de waarste, Wees de mooiste, Wees de grootste, Wees de meest verbazingwekkende
Ons onder de zon
Klap in je handen en zeg ja.
Ja ja ja ja ja
Ba ba la ba la ba…
Klap in je handen en zeg ja.
Ja ja ja ja ja
Spreid je vleugels Oh baby you can touch the sky
Spreid je vleugels Je weet nooit totdat je het probeert
Spreid je vleugels Oh baby you can fly up high
Spreid je vleugels oh (ons onder de zon nu)…