Воскресение — По дороге разочарований songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "По дороге разочарований" van Воскресение.

Songteksten

По дороге разочарований
Снова очарованный пойду.
Разум полон светлых ожиданий,
Сердце чует новую беду.

Отчего же так меня тревожит
Голос, что зовёт из темноты.
Путь ещё не пройден, век не прожит,
Тою ли дорогой ходишь ты?

То ли темнота глаза таращит,
То ли тишина скрывает крик.
Где теперь искать тебя, пропащий?
Оглянёшься - ты уже старик.

По дороге смутных побуждений,
Из страны взбесившихся невежд
Долог путь моих перерождений
В тайный край несбывшихся надежд.

Сбросил гору с плеч, расправил плечи,
Гордо приказал себе: "Лети".
Если я попался вам навстречу,
Значит, вам со мной не по пути.

Слышу голоса, что вечно правы
И пугаюсь этой правоты.
Для того роса, чтоб лечь на траву,
По утру с росой растаешь ты.

По утру дорогой откровений,
Мимо родника девичьих слёз,
Выйду возле кладбища сомнений
На крутой отчаянья утёс.

На ветру, с судьбою не в ладу,
В тайный час назначенных свиданий
Снова очарованный пойду
По дороге разочарований.

Songtekstvertaling

Op de weg van teleurstellingen
Ik ga weer, gecharmeerd.
De geest is vol van heldere verwachtingen,
Mijn hart voelt een nieuw probleem.

Waarom zit het me zo dwars?
Een stem die vanuit het donker roept.
Het pad is nog niet voorbij, de eeuw is niet geleefd,
Lopen jullie dezelfde weg?

Of de donkere ogen staren,
Of de stilte verbergt de schreeuw.
Waar Kan ik je nu vinden, verloren?
Als je terugkijkt, ben je een oude man.

Op de weg van vage motieven,
Uit het land van de dwaze onwetenden.
Lang is het pad van mijn wedergeboorte
Naar het geheime land van onvervulde hoop.

Hij haalde zijn schouders van de berg af, zette zijn schouders recht,
Hij zei trots tegen zichzelf:"vlieg".
Als ik je halverwege ontmoette,
Dus je bent niet op hetzelfde pad als ik.

Ik hoor stemmen die altijd gelijk hebben.
En ik ben bang voor deze waarheid.
Voor de dauw om op het gras te liggen,
'S morgens smelt je met de dauw.

Op de ochtend van de weg der openbaringen,
Voorbij de lente van maiden ' s tranen,
Ik stap uit op het kerkhof.
Op een steile rots van wanhoop.

Op de wind, met het lot niet in harmonie,
In het geheime uur van afspraken
Weer gecharmeerd.
Op de weg van teleurstellingen.