Воскресение — Мчится поезд songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Мчится поезд" van Воскресение.

Songteksten

Мчится поезд,
Поезд мчится и навязчиво маняще,
В такт колес висках стучится:
«Завтра что-нибудь случится,
Завтра то, что нынче снится,
Может сбыться в настоящем.»
Мчится поезд
В темноте, виском прижавшись
К запотевшему стеклу,
Я слежу, как разбежавшись
Мысль на воле оказавшись,
Обретает смысл и сжатость
Слова, сказанного вслух.
Путь бесцельный, миг беспечный,
Вижу город незнакомый.
И, доехав до конечной,
Тороплюсь на поезд встречный.
Верить хочется, что вечно
Все пути приводят к дому.
Торопись, беги, прощайся,
Не успеешь оглянуться,
Ни на горе, ни на счастье
Вверь, надейся, жди, отчайся,
Но возвращайся, возвращайся,
Если есть, куда вернуться…

Songtekstvertaling

De trein raast,
De trein rent en wenkt obsessief.,
Mijn tempels kloppen op tijd met de wielen:
"Er zal morgen iets gebeuren,
Morgen is waar je over droomt vandaag,
Het kan in het heden uitkomen."
De trein raast
In het donker, met mijn tempel tegen mijn hoofd gedrukt
Naar het mistglas,
Ik kijk terwijl ik wegloop.
Gedachten aan de buitenkant verschenen,
Wordt betekenisvol en beknopt
Een woord hardop gezegd.
Het pad is doelloos, het moment is onvoorzichtig,
Ik zie een vreemde stad.
En na het bereiken van de finale,
Ik heb haast om een tegemoetkomende trein te halen.
Ik wil dat Voor altijd geloven.
Alle paden leiden naar huis.
Snel, rennen, zeg gedag.,
Voor je het Weet.,
Noch ten goede, noch ten kwade.
Vertrouwen, hoop, wacht, wanhoop,
Maar kom terug, kom terug,
Als je een plek hebt om naar terug te gaan…