Воскресение — Я знаю songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Я знаю" van Воскресение.

Songteksten

Я чуствую время, как чуствуют сердцем дыхание ноты.
Как чуствует зрение законы пространства.
Как делится голос на выдох и вдох,
Секундная стрелка считает минуты,
Я знаю, года — это дети столетий,
Я знаю, я знаю…
Мечтами, желаньями, мыслями всеми стараюсь всё время
Порвать эти сети, найти перекрёсток дорог.
И дальше идти не в привычную сторону — к смерти,
От юности к старости, из дому и за порог.
И дальше идти не в привычную сторону — к смерти,
От юности к старости, из дому и за порог.
Я знаю, года — это дети столетий,
Я знаю, я знаю…
Я эту дорогу пройду до конца на коленях,
И время сначала покажется облаком маленьким-маленьким.
Лёгким, далёким-далёким настолько…
Только что было, и вот уже нет,
И растаяло в небе как осень, как ночь и как дым.
Лёгким, далёким-далёким-далёким-далёким-далёким…
Только что было, и вот уже нет,
И растаяло в небе как осень, как ночь и как дым.

Songtekstvertaling

Ik voel de tijd, als het hart de adem van de muziek voelt.
Hoe visie de wetten van de ruimte voelt.
Hoe de stem verdeeld is in uitademen en inademen,
De tweede hand telt de notulen,
Ik weet dat jaren de kinderen van eeuwen zijn.,
Ik weet het.…
Ik probeer al mijn dromen, verlangens en gedachten de hele tijd te gebruiken.
Verbreek deze netwerken, Zoek een kruising tussen wegen.
En ga dan niet in de gebruikelijke richting-naar de dood,
Van jeugd tot ouderdom, van binnen-en buitenland.
En ga dan niet in de gebruikelijke richting-naar de dood,
Van jeugd tot ouderdom, van binnen-en buitenland.
Ik weet dat jaren de kinderen van eeuwen zijn.,
Ik weet het.…
Ik zal deze weg bewandelen tot het einde op mijn knieën,
En de tijd zal eerst als een kleine wolk lijken.
Licht, ver, ver weg.…
Het ene moment was het, en het volgende was het weg.,
En het smolt in de lucht als herfst, als de nacht, en als rook.
Easy, far-far-far-far…
Het ene moment was het, en het volgende was het weg.,
En het smolt in de lucht als herfst, als de nacht, en als rook.