Воскресение — Есть у меня songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Есть у меня" van Воскресение.

Songteksten

Есть у меня песни различные
Песни обычные вам ни к чему
Есть у меня песни обычные,
Но безразличные мне самому
Есть песни для девочек песни для праздников
Грустные песни и просто стихи
Романсы и танцы какая вам разница
Много плохих, но они для глухих
В ворохе песен для каждого случая
Тихая радость и громкая грусть
Вопли и вздохи и самая лучшая
Песня не спета ещё ну и пусть,
А если достигну я славы и почестей,
А после постигну что всё суета
Есть значит правда в моём одиночестве
Вечная правда, а в ней красота

Songtekstvertaling

Ik heb verschillende liedjes.
Je hebt de gebruikelijke nummers niet nodig.
Ik heb de gebruikelijke liedjes.,
Maar ik geef het meest om
Er zijn liedjes voor meisjes liedjes voor de feestdagen
Droevige liedjes en eenvoudige gedichten
Romances en dansen wat maakt het voor jou uit?
Veel slechte, maar ze zijn voor doven.
In een stapel liedjes voor elke gelegenheid
Stille vreugde en luide droefheid
Schreeuwen en zuchten en de beste
Het lied is nog niet gezongen dus laat het zijn,
En als ik roem en eer bereik,
En dan zal ik begrijpen dat alles ijdelheid is.
Dan is er de waarheid in mijn eenzaamheid
Eeuwige waarheid, en daarin schoonheid