Volture — Ride the Nite songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ride the Nite" van Volture.

Songteksten

Sitting alone after a hard days toil
Living in the way of the world
Gotta get out and be free from it all
Follow the midnight sun
Kick start the bike and we can go for a ride
Running out of light tonight and all we have is time
Speed on our side when the path’s open wide
Hammer down the pipes on the road left behind
We ride the night
Roaming the streets till the dawn
Nothing in our sight
Fueled by desire to go
No turning back
Heading to the great unknown
Our bags are packed
Continue the journey we know
We chase the night until the dawn breaks up ahead
The fire burns inside it drives us to the edge
And all I see turns into dust beneath my wheels
The motor runs and the road is all I feel
Ride the Nite
Hitting the rails as I barrel on through
Doesn’t matter where I go
Riding the wind and chasing the moon
Leaving all my troubles at home
Cruising town I gotta find my girl
Heading for the open road
Living the dream in my own world
Loosen up the heavy load
We chase the night until the dawn breaks up ahead
The fire burns inside it drives us to the edge
And all I see turns into dust beneath my wheels
The motor runs and the road is all I feel
Ride the Nite

Songtekstvertaling

Alleen zitten na een zware dag zwoegen
Leven in de wereld
Je moet eruit en er vrij van zijn.
Volg de nachtzon
Schop start de motor en we kunnen een ritje maken.
Het licht raakt op vanavond en alles wat we hebben is tijd
Snelheid aan onze kant als het pad wijd open is
De leidingen op de weg neerslaan die achtergelaten zijn
We rijden de nacht
Zwerven door de straten tot de dageraad
Niets in ons zicht.
Gevoed door verlangen om te gaan
Geen weg terug
Op weg naar de grote onbekende
Onze koffers zijn gepakt.
Ga door met de reis die we kennen.
We achtervolgen de nacht tot de dageraad breekt.
Het vuur brandt binnenin het drijft ons naar de rand
En alles wat ik zie verandert in stof onder mijn wielen
De motor loopt en de weg is alles wat ik voel
Rijden op de Nite
De rails raken terwijl ik loop door
Het maakt niet uit waar ik heen ga.
Op de wind en op de maan jagen
Al mijn problemen thuis achterlaten
Ik moet m ' n meisje vinden.
Op weg naar de open weg
De droom beleven in mijn eigen wereld
Maak de zware last los.
We achtervolgen de nacht tot de dageraad breekt.
Het vuur brandt binnenin het drijft ons naar de rand
En alles wat ik zie verandert in stof onder mijn wielen
De motor loopt en de weg is alles wat ik voel
Rijden op de Nite