Volture — On the Edge songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "On the Edge" van Volture.

Songteksten

Hit the sirens
Spreading panic and fear
We’re under attack
The enemy is here
All warriors to the armory
Locked and loaded
And armed to the teeth
Do we run or do we hide?
The time is now stand and fight
Send reinforcements, can they get there in time
If we’re left alone can we hold line?
Surrounded
Backs against the wall
Like a cornered tiger
We’re gonna fight before we fall
Now I feel the power of life
Driving me forward to the final fight
Can’t you see that we are out of time
Moving one step closer to the line
Only one direction we can go
Take the fight to them and let em know…
On the Edge!
Feel our power as we seize the night
Victory is within our sights
Our foes die when we are on the edge
Holding faster on the edge!
Raging onward
We retake the halls
Taking back what’s ours
Send them over the walls
Our resistance grows stronger by the death
Of everyone that we lay to rest
No surrender no return
They started the kill
But the tides have turned
We reign triumphant
The struggle overcome
The traitors failed
And the Volture has won
Feel our power as we seize the night
Victory is within our sights
Our foes die when we are on the edge
Holding faster on the edge!
Feel our power as we seize the night
Victory is within our sights
Our foes die when we are on the edge
Volture’s stronger on the edge!
Feel our power as we seize the night
Victory is within our sights
Our foes die when we are on the edge
Holding faster on the edge!

Songtekstvertaling

Sla de sirenes.
Paniek en angst verspreiden
We worden aangevallen.
De vijand is hier.
Alle krijgers naar de wapenkamer.
Vergrendeld en geladen
En tot de tanden bewapend
Vluchten we of verstoppen we ons?
De tijd is nu, sta en vecht
Stuur versterking, kunnen ze er op tijd zijn?
Als we met rust gelaten worden, kunnen we dan in de rij blijven?
Omgeven
Ruggen tegen de muur
Als een in het nauw gedreven tijger
We gaan vechten voor we vallen.
Nu voel ik de kracht van het leven.
Me naar het laatste gevecht drijven
We hebben geen tijd meer.
Een stap dichter bij de lijn
We kunnen maar één kant op.
Breng het gevecht naar hen toe en laat het hen weten.…
Op de rand!
Voel onze kracht als we de nacht grijpen
We zien de overwinning.
Onze vijanden sterven als we op het randje zijn.
Sneller vasthouden aan de rand!
Raging onward
We heroveren de gangen
Terugnemen wat van ons is
Stuur ze over de muren.
Ons verzet wordt sterker door de dood.
Van iedereen die we te ruste leggen
Geen overgave geen terugkeer
Ze begonnen de moord.
Maar de getijden zijn veranderd.
We heersen triomfantelijk
De strijd overwonnen
De verraders faalden.
And the Volture has won
Voel onze kracht als we de nacht grijpen
We zien de overwinning.
Onze vijanden sterven als we op het randje zijn.
Sneller vasthouden aan de rand!
Voel onze kracht als we de nacht grijpen
We zien de overwinning.
Onze vijanden sterven als we op het randje zijn.
Volume is sterker aan de rand!
Voel onze kracht als we de nacht grijpen
We zien de overwinning.
Onze vijanden sterven als we op het randje zijn.
Sneller vasthouden aan de rand!