Volture — Nightrance songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nightrance" van Volture.

Songteksten

I’ve seen the creatures in the night
Feeding on their hungry minds
Illuminate the world you see
The brightness of the darkness in their eyes
The minotaurs all stand in line
Take us to the furnace of mankind
Riding the conveyer upon the realm of fire
Burning deep inside
Racing through the netherworlds
Stuck in the astral plane
Escape the void that’s in your mind
Of thoughts that were arcane
The more you try to break away
The more intense the pain
Trapped inside an unknown world
Where the mind appears insane
The kingdoms of the seven kings
Have begun to be forged into one
The keeper’s of the secrets
Of the mysteries of ancient Babylon
The oracles of old foretold the plight of man
Would be his own demise
There will be no turning back
The universe has drifted into time
Because in my dreams
I see it all
The height of our power
And then the fall
So come with me to the end of days
Will time expire as they all say?
A blood filled moon
Over eclipsed skies
In blood red seas
Shouting painful cries
The hand of fate
Will be unfurled
Reaping its vengeance
At the end of the world

Songtekstvertaling

Ik heb de wezens in de nacht gezien.
Ze voeden zich met hun hongerige geesten.
Verlicht de wereld die je ziet
De helderheid van de duisternis in hun ogen
De minotaurussen staan allemaal in de rij.
Breng ons naar de oven van de mensheid.
Rijdend op de conveyer op het rijk van vuur
Brandend diep van binnen
Racen door Nederland
Vast in het astrale vlak
Ontsnap aan de leegte die in je hoofd zit.
Of thoughts that were arcane
Hoe meer je probeert weg te breken
Hoe intenser de pijn
Gevangen in een onbekende wereld
Waar de geest krankzinnig lijkt
De koninkrijken van de zeven koningen
Zijn begonnen te worden gesmeed in een
De bewaarder van de geheimen
Van de mysteries van het oude Babylon
De orakels van vroeger voorspelden de benarde situatie van de mens
Zou zijn eigen ondergang zijn.
Er zal geen weg meer terug zijn.
Het universum is in de tijd gedreven.
Want in mijn dromen
Ik zie alles.
De hoogte van onze kracht
En dan de val
Dus kom met me mee naar het einde der dagen
Zal de tijd verstrijken zoals ze allemaal zeggen?
Een bloed gevulde maan
Boven verduisterde hemelen.
In bloed rode zee
Schreeuwen pijnlijke kreten
De hand van het lot
Zal worden ontvouwd
Wraak nemen
Aan het einde van de wereld