Volture — Heat Seeker songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Heat Seeker" van Volture.

Songteksten

You’re searching for a thrill
She’s a red hot street walkin' cutter
Her lovin' pays the bills
Danger lurks on every corner
Street lights flash burning red
Her hips heat up like fire
If the price falls short tonight
You will surely catch a burner
Heat Seeker
Identity Unknown
She draws you in from the streets
When you walk all alone
Heat Seeker
Her sites set to explode
She shows no emotion as
You’re about to unload
Torn stockings and leather thigh highs
Dark desires that you can’t deny
You’re longing for one taste
She’s always up to satisfy
Her body fueled by lust
But her lips you can’t touch
She’ll light you up and drain you dry
Take the gamble but you might die
Heat Seeker
Identity Unknown
She draws you in from the streets
When you walk all alone
Heat Seeker
Her sites set to explode
She shows no emotion as
You’re about to unload
As you cross into her lair
All garments hit the ground
She lets down her dark hair
You hear the primal sound!
Blasting off into a world of lust
Getting burned never felt so good
Leaving the scene without a trace
Moving as fast as you could
Adrenaline starts pumping
The temperature is rising
Your mind now realizing that
That you are hooked
Heat Seeker…

Songtekstvertaling

Je bent op zoek naar een kick
Ze is een rode hot street walkin' cutter.
Haar liefde betaalt de rekeningen.
Overal schuilt gevaar.
Straatlichten flitsen rood
Haar heupen warmen op als vuur.
Als de prijs vanavond te laag is
Je zult zeker een brander krijgen.
Warmtezoeker
Identiteit Onbekend
Ze lokt je van de straat.
Als je helemaal alleen loopt
Warmtezoeker
Haar sites staan op ontploffen.
Ze toont geen emotie als
Je staat op het punt om uit te laden.
Gescheurde kousen en leren dij-hoogten
Duistere verlangens die je niet kunt ontkennen
Je verlangt naar één smaak.
Ze is altijd in staat om tevreden te zijn.
Haar lichaam gevoed door lust
Maar haar lippen kun je niet aanraken
Ze zal je in de fik steken en je leegzuigen.
Neem de gok, maar je zou kunnen sterven.
Warmtezoeker
Identiteit Onbekend
Ze lokt je van de straat.
Als je helemaal alleen loopt
Warmtezoeker
Haar sites staan op ontploffen.
Ze toont geen emotie als
Je staat op het punt om uit te laden.
Als je in haar hol kruist
Alle kledingstukken raken de grond
Ze laat haar donkere haar los.
Je hoort het oergeluid.
Wegzweven in een wereld van lust
Verbranden voelde nooit zo goed.
Het verlaten van de plaats delict zonder een spoor
Zo snel mogelijk.
Adrenaline begint te pompen
De temperatuur stijgt.
Je geest realiseert zich nu dat
Dat je verslaafd bent
Warmtezoeker…