Volture — Desert Pursuit songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Desert Pursuit" van Volture.

Songteksten

The age of the wire
Has come to an end
The dawning of a new empire
Is starting to begin
On the hunt for gasoline
Tanks are running low
Join the legion to succeed
Sever ties, you’ll die alone
Face the fight as I roam
Desert Pursuit
Open roads that must be ruled
Desert Pursuit
Own the wasteland, seize the fuel
Savage nomads spotted me
Cruising desert sands
That’s when the chase began
Across these spoiled lands
My motor’s smoking
Blackens out the sky
Looking in the rear view mirror
Running out of time
Face the fight as I roam
I’m pushing to the red
Amidst a cloud of dust
Whitefire energy
Offensive strike we must
Desert Pursuit
Open roads that must be ruled
Desert Pursuit
Own the wasteland, seize the fuel
Marauding instinct
That makes me spin the wheel
My tires grip the road
Release a piercing squeal
Eyes centered on their hood
And kick in overdrive
The margin closes fast
Sense fear in their eyes
Face the fight as I roam…

Songtekstvertaling

De leeftijd van de draad
Is tot een einde gekomen
De dageraad van een nieuw rijk
Begint te beginnen
Op jacht naar benzine
De Tanks raken op.
Voeg je bij het Legioen om te slagen.
Verbreek de banden, je zult alleen sterven.
Zie het gevecht als Ik zwerf
Woestijn Achtervolging
Open wegen die moeten worden geregeerd
Woestijn Achtervolging
Bezit de woestenij, neem de brandstof
Wilde nomaden hebben me gezien.
Kruising van woestijnzand
Toen begon de achtervolging.
Over deze verwende landen
Mijn motor rookt.
Verduistert de hemel
In de achteruitkijkspiegel kijken
De tijd raakt op.
Zie het gevecht als Ik zwerf
Ik duw naar het rood.
Te midden van een stofwolk
Witte vuurenergie
We moeten aanvallen.
Woestijn Achtervolging
Open wegen die moeten worden geregeerd
Woestijn Achtervolging
Bezit de woestenij, neem de brandstof
Plunderend instinct
Dat laat me het wiel draaien.
Mijn banden houden de weg vast.
Laat een doordringende schreeuw los.
Ogen gericht op hun motorkap
En begin met overdrive
De marge sluit snel
Voel angst in hun ogen
Zie het gevecht als Ik zwerf…