Volture — Brethren of the Coast songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Brethren of the Coast" van Volture.

Songteksten

A love of looting ships
And a lust for slitting throats
Hate for authority
The Brethren of the Coast
Keep your conduct to the code
May the wind be in your sails
Hold your oaths or lose a tongue
Dead men tell no tales
Cast your lots together
Burn a thousand boats
Hoist the black flag higher
The Brethren of the Coast
They pillage and they plunder
The riches of the water
Stain the seas with blood
Brothers of the sea
Deal in treachery
Sail into the night
Fortunes shining bright
Keep your rudder firm
And stay the course
Bring them in range
And then enforce
The mighty blast of cannon
With smoke of blunderbuss
Fear not the endless volley
Of lead shot past your body
Fight like men of salt
Take the cutlass to their throat
Seize the ship and burn it
Or add her to the fleet
The Brethren of the coast
Death before defeat!
Brothers of the sea
Deal in treachery
Sail into the night
Fortunes shining bright

Songtekstvertaling

Liefde voor plunderende schepen
En een lust om kelen door te snijden.
Haat voor gezag
De Broeders van de kust
Hou je aan de code.
Moge de wind in uw zeilen zijn
Houd jullie Eden stevig vast of verlies een tong.
Dode mannen vertellen geen verhalen.
Stort je lot in elkaar
Verbrand duizend Boten.
Hijs de zwarte vlag hoger
De Broeders van de kust
Ze plunderen en plunderen
De rijkdom van het water
Bevloei de zeeën met bloed.
Broeders van de zee
Handelen in verraad
Zeil in de nacht
Geluk schijnt helder
Hou je roer stevig vast.
En blijf op koers
Breng ze binnen bereik.
En dan afdwingen
De machtige kanonnen
Met rook van blunderbuss
Vrees niet de eindeloze salvo
Van lood langs je lichaam.
Vecht als mannen van zout.
Breng de cutlass naar hun keel.
Pak het schip en verbrand het.
Of voeg haar toe aan de vloot
De Broeders van de kust
Dood voor nederlaag!
Broeders van de zee
Handelen in verraad
Zeil in de nacht
Geluk schijnt helder