Viva Fidel — New Warz songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "New Warz" van Viva Fidel.

Songteksten

Yes! yes!
G Sound, Viva Fidel — we organizing!
Uh
Everything you see in the world, you gone see at your door
America under martial law starting 'New Warz'
I ain’t gone waste no time I ain’t got the energy
I use every line to undermine the enemy
My, My music is a weapon against white supremacy and I ain’t scared to say it…
Yall just scared to play it
And my white fans lovin it they don’t give a fuck about the government
But that ain’t all it is…
We converting all these kids
Take a mental pilgrimage and reminisce
To your traditional heritage, now tell me this
Would you go back in time, or travel to the future
If you had the chance, to rewind or advance…
Would you take a glance at ya life
Realize ya own legacy?
This is 360 mutal heavenly for all my Ebony queens
Who definitely need the love and the therapy
I had a dream…
Everything you see in the world, you gone see at your door
America under martial law starting New Warz
I ain’t gone waste no time that ain’t the solution
I use every line to spark a revolution
They ask me «what happened to hip hop»?
And I say «he shot a cop, and now he on the run and they ain’t gone never find
the gun» — but now they profiling everyone…
And its constant danger
Economic anger
I make it hard on a traitor
And make it my movie trailer
Blame it on mamma nature for the trees that made the paper
My notebook full of razors, my pen is like a laser
You see inferred beams, my team is the Taste Emcees- 5 star Gs
Speaking truth to power and spread it overseas
Remove all the doubters with pure poetry
My 'Listening Project'
Live & direct prescription medicine, my plot is evident
Locate the leaders, warriors & teachers
The real elevation, coming through ya speakers
Everything you see in the world you gone see at ya door
America under martial law starting 'New Warz'
I ain’t gone waste no time that ain’t the strategy
I use every line to uplift the family
© 2013 New Warz -viva fidel music (F. Verdin)

Songtekstvertaling

Ja! Ja!
G geluid, Viva Fidel-we organiseren!
Uh
Alles wat je in de wereld ziet, zie je aan je deur.
Amerika onder staat van beleg begint 'New Warz'
Ik heb geen tijd verloren Ik heb de energie niet
Ik gebruik elke lijn om de vijand te ondermijnen.
Mijn muziek is een wapen tegen de blanke suprematie en ik ben niet bang om het te zeggen.…
Jullie zijn gewoon bang om het te spelen.
En mijn blanke fans houden ervan. ze geven geen moer om de overheid.
Maar dat is niet alles.…
We bekeren al deze kinderen
Neem een mentale pelgrimstocht en haal herinneringen op.
Op uw traditionele erfgoed, vertel me nu dit
Zou je teruggaan in de tijd, of reizen naar de toekomst
Als je de kans had, om terug te spoelen of vooruit te gaan…
Kijk eens naar je leven.
Besef je je eigen nalatenschap?
Dit is 360 mutal heavenly voor al mijn Ebbenachtige koninginnen
Die zeker de liefde en de therapie nodig hebben
Ik had een droom.…
Alles wat je in de wereld ziet, zie je aan je deur.
Amerika onder staat van beleg start nieuwe Warz
Ik heb geen tijd verloren dat is niet de oplossing
Ik gebruik elke regel om een revolutie te ontketenen.
Ze vragen me: "wat is er met hiphop gebeurd?"
En ik zeg: "hij schoot een agent neer, en nu is hij op de vlucht en ze zijn niet weg nooit vinden
het pistool " - maar nu profileren ze iedereen…
En het constante gevaar
Economische woede
Ik maak het moeilijk voor een verrader.
En maak er mijn film trailer van.
Geef mama de schuld van de bomen die het papier hebben gemaakt.
Mijn notebook vol scheermessen, mijn pen is als een laser
Zie je de afgeleide balken, mijn team is de smaak Emcees-5 sterren Gs
Waarheid spreken aan de macht en het overzees verspreiden
Verwijder alle twijfelaars met pure poëzie
Mijn 'Luisterproject'
Live & direct prescription medicine, mijn plot is evident
Lokaliseer de leiders, krijgers en leraren
De echte hoogte, komt door ya speakers
Alles wat je ziet in de wereld zie je aan je deur
Amerika onder staat van beleg begint 'New Warz'
Ik heb geen tijd verloren dat is niet de strategie
Ik gebruik elke lijn om de familie op te tillen.
© 2013 Nieuwe Warz-viva fidel Muziek (F. Verdin)