Viva Fidel — Build Not Battle songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Build Not Battle" van Viva Fidel.

Songteksten

Build Not Battle
«we conversate, contemplate, see love dont wait and love dont hate
Speak from ya heart and take a deep breath
Lets come to an understanding and stick to our planning
In so many ways we communicate to keep our frequency tight
On ya darkest days you can use this as ya light
We eye to eye cussing and fussin
When emotions take over just dead the disscussion!
Somebody bound to say something…
See, words so powerful like my classic quotes
When we sit down and talk it sound like classic beautiful music notes…
The keys to peace, listening to each and every word
Its nobody’s business but guess what I heard
We gone build not battle
Cause all that is is just a waste of time, if it take ten hours or ten minutes
just speak your mind
And be civilized then keep it movin
Everybody so quick to fight then get to shootin
We stop talking to our neighbors and keeping up with fam
Who else you gone call you can’t trust your fake friends
I see’em puttin on that face, thats what it take to stay alive
People don’t even speak, say 'peace', or say 'HI, how ya doin'?
But everybody looking around at our community ruined
Then niggas get on the mic and spit a fantasy killer life
Maybe im talking to a wall, or maybe im talkin to my brothers
They let me one ear, then I drop some jewles before I come out the other
We gone build not battle
And its a pleasure to meet you too we can start this off right
I translate, intrepretate, state my case by the look on my face
6 degress all of a sudden turn to 3 when your ideas are expressed to me
Taking over the table and family meetings
Soaking up game from the elders, and OGs, then pass it to the young seeds
Mind detect mind, if you great we probably think alike, some things better not
brought to light
Just pay attention to the wisdom, the tradition in my dna
Rythmn and poetry, bringing things to life
I buss for therapy and cuss for clarity
And all we gotta do is unite, unite, unite, yea
We gone build not battle

Songtekstvertaling

Bouw Geen Strijd
"we praten, overwegen, zien liefde niet wachten en liefde niet haten
Spreek uit je hart en haal diep adem.
Laten we tot een overeenkomst komen en vasthouden aan onze planning
Op zoveel manieren communiceren we om onze Frequentie strak te houden.
Op de donkerste dagen kun je dit gebruiken als je licht
We staan oog in oog met vloeken en fussin.
Als emoties de overhand krijgen, is de discussie dood.
Iemand moet iets zeggen.…
Woorden zo krachtig als mijn klassieke citaten.
Als we gaan zitten en praten klinkt het als klassieke mooie muziek noten…
De sleutels tot vrede, luisterend naar elk woord
Het gaat niemand iets aan, maar raad eens wat ik gehoord heb.
We bouwen geen strijd
Want dat is gewoon tijdverspilling, als het tien uur of tien minuten duurt.
zeg wat je denkt.
En wees beschaafd en blijf bewegen.
Iedereen zo snel om te vechten dan naar shootin
We praten niet meer met onze buren en houden fam bij.
Wie heb je nog meer gebeld? je kunt je nepvrienden niet vertrouwen.
Ik zie ze op dat gezicht zetten, dat is nodig om in leven te blijven.
Mensen praten niet eens, zeggen 'vrede' , of zeggen 'Hallo, hoe gaat het'?
Maar iedereen die naar onze gemeenschap kijkt, is geruïneerd.
Dan gaan negers op de microfoon en spugen een fantasy killer leven
Misschien praat ik tegen een muur, of misschien praat ik met mijn broers.
Ze lieten me een oor, dan laat ik wat juwelen vallen voordat ik naar buiten kom de andere
We bouwen geen strijd
En het is een genoegen om u ook te ontmoeten we kunnen dit goed beginnen
Ik vertaal, intrepeteer, zeg mijn zaak aan de blik op mijn gezicht
6 degradeer plotseling naar 3 Wanneer uw ideeën tot Mij worden uitgedrukt
De tafel en de familievergaderingen overnemen
Verslind het spel van de ouderen, en OGs, en geef het dan door aan de jonge zaadjes.
Mind detected mind, als je groot bent denken we waarschijnlijk hetzelfde, sommige dingen beter niet
aan het licht gebracht
Let op de wijsheid, de traditie in mijn dna.
Rythmn en poëzie, dingen tot leven brengen
Ik vraag om therapie en vloeken voor de duidelijkheid
En alles wat we moeten doen is verenigen, verenigen, verenigen, Ja.
We bouwen geen strijd