Vinnie Paz — No More Games songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "No More Games" van Vinnie Paz.

Songteksten

Yo, I’m a dark Abyss
Apocalypse in my esophagus breathing phosphorous while kamikazes spit on top of
it
Stomp the continents in consequence of your incompetence
My consciousness, emits the kind of cognac that you vomit with
I’m kind of sick
Comets hit with less of confidence
So common is devoured galaxies in lines of optimus
Galactus of the brain waves
Captain of the mayday
If God required 7, than I conquered on the 8th day
My Dragons reign is red pain
Blood Pumping through dead veins
Entire mind’s my left brain
Creation caused my membranes
I post apocalyptic vision of warlocks and witches
With wisdom placed from incisions of surgically gifted children
My intensities strike heaven’s peace down to the guts of centipedes
And dead MC’s who stepped to the Rivers who scorched the seven seas
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
57th passenger, fouler than your pastor is
My mind’s arachnid, masterful, weave a web of massacres
Ambassador of cracking wigs, casket full of captured pigs
I rap to the percussion of crushed skulls and snapped ribs
The fact is I’m brutal, my backyard’s like Lebanon
A lexicon drinking cherub’s blood from a devil’s horn
Peddle porn, dope, soap & hope like it’s a telethon
The metal drawn precise like a draftsman-accurate-shred velours
And level all in radius, my razor rips with gracefulness
I’ll split your face, the stage & pavement, lift the blade then shred the skies
Everything alive is jeopardized when I’ve been weaponized
I specialize in genocide, seven lives beyond death
My conquest stretches from Asgard to the Throggs Neck
Mosh pit symphonies, center of the chaos, a marksman
Shoot you out of the circle of your seance, fuck fortune
You play the odds or lay your cards and forfeit, ahh
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
You think that sleeps an option?
But sleep to me is like a lethal toxin
I walk the street looking for meat so I can feed the goblin
It takes a god’s philosophy to conquer these concoctions
Telekinesis between dolphins in the deepest cauldron
Failure is never in my mind it couldn’t be an option
I went to Kashmir to see inside the Jesus coffin
It’s either heat or boxin, because the beast is watching
Nobody ever wanted you, you had to seek adoption
I have a lust for blood and that isn’t a recent problem
I have a lust for drugs, and not to mention drinking problems
I put em in the motherfuckin' trash cause he a opossum
I pull the stainless, make them shameless like if he was Rossum
It’s time to bring the fucking pain this is a demons doctrine
I take the ox and slice you up like it was Dietz & Watzon
Every rhyme I write is heroin, you need Suboxone
Rest in peace, BLOCKA BLOCKA now you meeting Cochran
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king
No More games
Set the world on fire screaming no more rain
No More games
Rip your knees from your cartilage and bow to the king

Songtekstvertaling

Yo, I ' m a dark Abyss
Apocalyps in mijn slokdarm die fosfor inademt terwijl kamikazes bovenop spugen.
het
Stamp de continenten als gevolg van uw incompetentie
Mijn bewustzijn, straalt het soort cognac uit waar je mee kotst.
Ik ben een beetje ziek.
Kometen raken met minder vertrouwen.
Zo vaak worden sterrenstelsels verteerd in lijnen van optimus.
Galactus van de hersengolven
Kapitein van de mayday
Als God 7 nodig had, dan veroverde ik op de 8e dag
Mijn draken regeren is rode pijn
Bloed dat door dode aderen stroomt
De hele geest is mijn linkerbrein.
De schepping veroorzaakte mijn membranen.
Ik post apocalyptische visie van tovenaars en heksen.
Met wijsheid geplaatst uit incisies van chirurgisch begaafde kinderen
Mijn intensiteiten raken de vrede van de hemel tot in de ingewanden van duizendpoten.
En dode MC ' s die naar de rivieren trapten die de zeven zeeën verschroeide.
Geen spelletjes meer.
De wereld in brand steken schreeuwend geen regen meer
Geen spelletjes meer.
Trek je knieën van je kraakbeen en buig voor de koning.
Geen spelletjes meer.
De wereld in brand steken schreeuwend geen regen meer
Geen spelletjes meer.
Trek je knieën van je kraakbeen en buig voor de koning.
57e passagier, vuiler dan je Pastoor is.
Mijn geest is arachnid, meesterlijk, weven een web van bloedbaden
Ambassadeur van krakende pruiken, kist vol met gevangen varkens
Ik rap naar de slag van verbrijzelde schedels en gebroken ribben
Het feit is dat ik wreed ben, mijn achtertuin is als Libanon.
Een lexicon die cherubijnbloed drinkt uit een hoorn van de duivel.
Verkoop porno, dope, zeep en hoop alsof het een telethon is
Het metaal precies getekend als een tekenaar-accurate-versnipperde velours
Mijn scheermes scheurt met gracefulness.
Ik split je gezicht, het podium en de stoep, til het lemmet op en verscheur de hemel
Alles wat leeft wordt in gevaar gebracht als ik een wapen heb.
Ik ben gespecialiseerd in genocide, zeven levens na de dood.
Mijn verovering strekt zich uit van Asgard tot de Werphalzen.
Mosh pit symphonies, center of the chaos, een scherpschutter.
Schiet je uit de cirkel van je seance, fuck fortune
Je speelt de kansen of legt je kaarten en verliest, ahh
Geen spelletjes meer.
De wereld in brand steken schreeuwend geen regen meer
Geen spelletjes meer.
Trek je knieën van je kraakbeen en buig voor de koning.
Geen spelletjes meer.
De wereld in brand steken schreeuwend geen regen meer
Geen spelletjes meer.
Trek je knieën van je kraakbeen en buig voor de koning.
Denk je dat dat een optie is?
Maar slapen is als een dodelijk gif.
Ik loop op straat op zoek naar vlees zodat ik de kabouter kan voeden.
Er is een godsfilosofie voor nodig om deze brouwsels te overwinnen.
Telekinese tussen dolfijnen in de diepste ketel
Falen zit nooit in mijn hoofd. het kan geen optie zijn.
Ik ging naar Kashmir om in de doodskist van Jezus te kijken.
Het is of hitte of boxin, omdat het beest kijkt.
Niemand wilde je, je moest adopteren.
Ik heb zin in bloed en dat is geen recent probleem.
Ik heb zin in drugs, en niet te vergeten drankproblemen.
Ik heb ze in de vuilnisbak gestopt omdat hij een opossum is.
Ik trek het roestvrij, maak ze schaamteloos alsof hij Rossum was.
Het is tijd om de pijn te brengen dit is een demonen doctrine
Ik neem de OS en snij je open alsof het Dietz & Watzon was.
Elk rijmpje dat ik schrijf is heroïne, je hebt Suboxone nodig.
Rust in vrede, BLOCKA BLOCKA nu ontmoet je Cochran
Geen spelletjes meer.
De wereld in brand steken schreeuwend geen regen meer
Geen spelletjes meer.
Trek je knieën van je kraakbeen en buig voor de koning.
Geen spelletjes meer.
De wereld in brand steken schreeuwend geen regen meer
Geen spelletjes meer.
Trek je knieën van je kraakbeen en buig voor de koning.