Vinnie Paz — Is Happiness Just a Word? songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Is Happiness Just a Word?" van Vinnie Paz.

Songteksten

Run
Run
(Go ahead and)
Run
Darkness comes beneath the dying stars
With all the blood and scars
My mouth will hunt you
With fear — I appear
Nothing will stop me
You crave the creature in me
Shattered, I will capture you
So run
My family don’t understand what I go through
Under diagnosed for 20 years, ain’t never broke through
You ever been in such a fog you don’t know you?
Never being able to do the shit you’re supposed to?
I wouldn’t wish it on anyone that I’m close to
Wouldn’t wish it on anybody that I’m opposed to
There’s not an accurate diagnosis to show you
Basic neurobiology isn’t close to it
I’m watching life as a spectator
I can’t help myself, even though I possessed data
It’s not a part of my spirit to want to test nature
You think you know what I’m feeling, cousin, then let’s wager
I’m having trouble retaining new information
Familiar scenes starting to look foreign- derealization
Everybody tired of being patient
Mama wondering why her baby crying in the basement
Constant rumination just exacerbates it
To the point where I can’t even barely narrate it
I’ve had doctors tell me that my mind is fascinating
But they can’t tell me why the sickness has been activated
Darkness comes beneath the dying stars
With all the blood and scars
My mouth will hunt you
With fear — I appear
Nothing will stop me
You crave the creature in me
Shattered, I will capture you
So run
My head don’t work, the meds don’t work
But I don’t want to be dead, dead don’t work
Sleep’s the cousin of death, the bed don’t work
Maybe I’d rather be dead; dead don’t hurt
Realization of an inherent emptiness
Maybe that’s another sin for the pessimist
Possibly I am a jinn with a exorcist
I’ve fallen because I’ve been on the precipice
Maybe it’s my mama’s possible regret
Maybe it’s a neurological neglect
Maybe it’s the reason why water’s wet
The angular gyrus and where the frontal lobe connect
But maybe I’m being too complicated for you
Maybe I should just be calm and explain it to you
The psychiatrist thinking they could fool you
Paxil, Zoloft, it’s just wasteful to you
I’ve tried meditation, tried to sit in silence
But how the fuck that help a neurochemical imbalance?
Why would you tell a person that they were childish
Without an understanding of the pain that they surround in?
I always feel foggy somatic detatchment
It’s like my body isn’t connected to actions
It destroys everything that’s affected the fragments
I don’t have nothing but senses and sadness
Darkness comes beneath the stars
With all the blood and all the scars
Nothing will stop me
You crave the creature inside
Darkness comes beneath the dying stars
With all the blood and scars
My mouth will hunt you
With fear — I appear
Nothing will stop me
You crave the creature in me
Shattered, I will capture you
So run
Run
Run
Run

Songtekstvertaling

Uitvoeren
Uitvoeren
(Ga je gang en)
Uitvoeren
Duisternis komt onder de stervende sterren
Met al het bloed en de littekens
Mijn mond zal op je jagen.
Met angst.
Niets zal me tegenhouden.
Je hunkert naar het wezen in mij.
Verbrijzeld, Ik zal je vangen.
Dus ren.
Mijn familie begrijpt niet wat ik doormaak.
Onder gediagnosticeerd voor 20 jaar, nooit doorbroken
Ben je ooit in zo ' n mist geweest dat je je niet kent?
Nooit in staat zijn om de dingen te doen die je hoort te doen?
Ik zou het niemand toewensen waar ik dicht bij sta.
Ik zou het niemand toewensen waar ik tegen ben.
Er is geen nauwkeurige diagnose om je te laten zien
De basis neurobiologie is er niet dichtbij.
Ik kijk naar het leven als toeschouwer.
Ik kan het niet helpen, ook al had ik data.
Het is geen deel van mijn geest om de natuur te willen testen.
Denk je dat je weet wat ik voel, neef?
Ik heb problemen met het bewaren van nieuwe informatie.
Bekende scènes beginnen er vreemd uit te zien.
Iedereen is het zat om geduldig te zijn.
Mama vraagt zich af waarom haar baby huilt in de kelder.
Constant rumineren verergert het alleen maar.
Tot het punt waar ik het nauwelijks kan vertellen.
Ik heb artsen laten zeggen dat mijn geest fascinerend is.
Maar ze kunnen me niet vertellen waarom de ziekte is geactiveerd
Duisternis komt onder de stervende sterren
Met al het bloed en de littekens
Mijn mond zal op je jagen.
Met angst.
Niets zal me tegenhouden.
Je hunkert naar het wezen in mij.
Verbrijzeld, Ik zal je vangen.
Dus ren.
Mijn hoofd werkt niet, de medicijnen werken niet.
Maar Ik wil niet dood zijn, dood niet werken
Slaap is de neef van de dood, het bed werkt niet.
Misschien ben ik liever dood, dood kan geen kwaad.
Realisatie van een inherente leegte
Misschien is dat een andere zonde voor de pessimist.
Misschien ben ik een djinn met een exorcist.
Ik ben gevallen omdat ik aan de afgrond ben geweest.
Misschien is het mijn moeders mogelijke spijt
Misschien is het een neurologische verwaarlozing.
Misschien is het de reden waarom het water nat is.
De hoekige gyrus en waar de frontale kwab zich verbindt
Maar misschien ben ik te ingewikkeld voor je.
Misschien moet ik kalm blijven en het je uitleggen.
De psychiater denkt dat ze je voor de gek kunnen houden.
Paxil, Zoloft, het is gewoon verspilling voor je.
Ik heb meditatie geprobeerd, probeerde in stilte te zitten.
Maar hoe helpt dat een neurochemische onbalans?
Waarom zou je iemand vertellen dat ze kinderachtig waren?
Zonder een begrip van de pijn die ze omringen?
Ik voel me altijd mistig.
Het is alsof mijn lichaam niet verbonden is met acties.
Het vernietigt alles wat de fragmenten heeft beïnvloed.
Ik heb alleen maar zintuigen en verdriet.
Duisternis komt onder de sterren
Met al het bloed en alle littekens.
Niets zal me tegenhouden.
Je hunkert naar het wezen van binnen.
Duisternis komt onder de stervende sterren
Met al het bloed en de littekens
Mijn mond zal op je jagen.
Met angst.
Niets zal me tegenhouden.
Je hunkert naar het wezen in mij.
Verbrijzeld, Ik zal je vangen.
Dus ren.
Uitvoeren
Uitvoeren
Uitvoeren