Vinnie Paz — Innermost Hate songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Innermost Hate" van Vinnie Paz.

Songteksten

The world would not be the same
Few people laughed, few people cried, most people were silent
Now I am become death, the destroyer of worlds
You wonder why innocent people die on random occasions
Don’t fuck with me, I’ll throw a tantrum and spray shit
I’m finna go apeshit
Fuck mass-murder I need a device I can erase the human race with
I’m so cold, when I walk past they stare and shiver
I’m so deadly I can make the Sierra wither
I’m so pissed I can run in the planned parent center
And slaughter everything moving with a pair of scissors
Yeah I see you in the gates of hell, stupid bitch
I hate you and I hate the smell of human scent
I wasn’t always a crazy-ass lunatic
I used to love the human race, but one human ruined it
God, if you do exist then send a sign then
Darkness falls and I don’t know where my mind is
I wish the world would have ended on December 21st 2012
And it hurts because mine’s dead
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
There’s no turning back once you enter those gates, nigga
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
There’s no turning back once you enter those gates, man
Vinnie told me it’s always darkness before the dawn
I’m a king you’re plain garbage, you’re just a pawn
Come home to a slain carcass upon your lawn
Put your house in a flame carnage, the war is on
It’s an uphill battle with steep challenges
I see the destination, demons keep surrounding it
Like sleep paralysis
A thousand arms reaching for me from under my bed
Covered in green calluses
Got me ready to make a mess with your intestines
I’m looking to the mirror, I’m accepting the reflections
It’s telling me that I should put deception into question
And kill people just to send a message to the heavens
I’m stepping to the reverend with a weapon in possession
I’m begging for a blessing but I’m guessing I’m neglected
Tears in my eyes but I’m heading for the exit
With my head held high, leaving motherfuckers headless
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
There’s no turning back once you enter those gates, nigga
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
There’s no turning back once you enter those gates, man
Listen batty boy, y’all should go elsewhere
I’m having problems dealing with my fucking self here
I have emotional problems and no healthcare
That means that being in my head is fucking hell here
I ain’t feeling nothing and I’m on my twelfth beer
And I don’t give a motherfuck about my welfare
Old age? I don’t think I see myself there
And I won’t be around to see my son’s twelfth year
Cause I ain’t stick around to see the fall
To see the end of piety and irony involved
To see the science of it all
To see that it was hell and not the heavens that provided me with y’all
Listen, I ain’t even try to see tomorrow
Cause I don’t have the energy or fight to beatin' y’all
I don’t have desire or the drive to bein' y’all
Acknowledge that I’m probably never finding mi amor
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
There’s no turning back once you enter those gates, nigga
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
Welcome to my innermost hate
There’s no turning back once you enter those gates, man

Songtekstvertaling

De wereld zou niet meer hetzelfde zijn.
Weinig mensen lachten, weinig mensen huilden, de meeste mensen waren stil
Nu ben ik de dood geworden, de vernietiger van werelden.
Je vraagt je af waarom onschuldige mensen zomaar sterven.
Neem me niet in de zeik, ik gooi een woedeaanval en spuit stront.
Ik ben finna go Apetit
Ik heb een apparaat nodig waarmee ik het menselijk ras kan wissen.
Ik heb het zo koud, als ik voorbij loop staren ze en rillen ze
Ik ben zo dodelijk dat ik de Sierra kan laten verwelken.
Ik ben zo kwaad dat ik naar het oudercentrum kan.
En alles afslachten met een schaar.
Ja, ik zie je in de poorten van de hel, stomme trut
Ik haat je en ik haat de geur van menselijke geur.
Ik was niet altijd een gestoorde gek.
Ik hield van het menselijk ras, maar één mens verpestte het.
God, als je bestaat, stuur dan een teken.
Duisternis valt en ik weet niet waar mijn geest is
Ik wou dat de wereld was geëindigd op 21 December 2012.
En het doet pijn omdat de mijne dood is.
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Er is geen weg terug als je eenmaal die poorten binnengaat, nigga.
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Er is geen weg terug als je eenmaal die poorten binnengaat, man.
Vinnie vertelde me dat het altijd donker is voor de dageraad.
Ik ben een koning, jij bent gewoon afval, jij bent maar een pion.
Kom naar huis naar een geslacht karkas op je gazon
Zet je huis in een vuur bloedbad, de oorlog is begonnen.
Het is een zware strijd met steile uitdagingen.
Ik zie de bestemming, demonen blijven hem omringen.
Zoals slaapverlamming
Duizend armen die me onder m ' n bed reiken.
Bedekt met groene eelt
Heb me klaar gemaakt om een puinhoop te maken met je darmen
Ik kijk naar de spiegel, Ik accepteer de reflecties
Het zegt me dat ik misleiding in twijfel moet trekken.
En mensen doden om een boodschap naar de hemel te sturen.
Ik stap naar de dominee met een wapen in bezit.
Ik smeek om een zegen, maar ik denk dat ik verwaarloosd ben.
Tranen in mijn ogen maar ik ga naar de uitgang
Met mijn hoofd omhoog gehouden, en klootzakken zonder hoofd achterlatend
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Er is geen weg terug als je eenmaal die poorten binnengaat, nigga.
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Er is geen weg terug als je eenmaal die poorten binnengaat, man.
Luister batty, jullie moeten ergens anders heen.
Ik heb problemen met mezelf.
Ik heb emotionele problemen en geen gezondheidszorg.
Dat betekent dat in mijn hoofd zitten hier een hel is.
Ik voel niets en ik drink m ' n twaalfde biertje.
En ik geef geen moer om mijn welzijn.
Ouderdom? Ik denk niet dat ik mezelf daar zie.
En Ik zal er niet zijn om het twaalfde jaar van mijn zoon te zien.
Want ik blijf niet om de val te zien.
Om het einde van vroomheid en ironie te zien.
Om de wetenschap van dit alles te zien
Om te zien dat het de hel was en niet de hemel die mij van jullie voorzag.
Luister, ik heb niet eens geprobeerd om morgen te zien.
Want Ik heb de energie niet om jullie te slaan.
Ik heb geen verlangen of de drang om jullie te zijn.
Geef toe dat ik mi amor waarschijnlijk nooit zal vinden.
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Er is geen weg terug als je eenmaal die poorten binnengaat, nigga.
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Welkom in mijn diepste haat
Er is geen weg terug als je eenmaal die poorten binnengaat, man.