Vinnie Paz — Envy the Dead songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Envy the Dead" van Vinnie Paz.

Songteksten

Go calmly
Go calmly
I never had anybody that’s why I needed you
I will give my fucking life, I would bleed for you
I never thought that my intellect could compete with you
I moved to the commune and conceded to you
You lead people in with meditative rituals
And Western Hermetic tradition and its principles
Are you the persecuted prophet that’s invincible?
Can you turn unpure polluted water drinkable?
I believe you when you said you that you were godsent
That you would take care of my family and mom’s rent
The living conditions was crazy in the Lord’s tent
But I believed in the doctrine and all its content
I had total separation from earthly desires
That was just part of the energy perfectly pious
It wasn’t anybody studying thirsty as I was
You mixed Jewish mysticism and verses of Cyrus
Ahmadiyya Islam and Judah Halevi
You had us eating out of your palm and was doing it easy
I would kill for you as long as you wouldn’t leave me
I gave you everything I had just so that you could deceive me
It’s never the right time
It’s never the right time
It’s never the right time
Go Calmly
Go Calmly
When I questioned anything I was told to believe
This is thought reform I was too frozen to leave
I daydream about the son and ocean and seas
But if I left how would I deal with my social disease
I started noticing you didn’t live what you said
You were the only one with a crib and a bed
I don’t think you ever even cared if we bled
You ate like a king, but you gave bits of bread
There was something about the time you spent with the kids
That didn’t sit well with me wouldn’t stick to ribs
I prayed that you weren’t doing the things that you did
Cause I would rip your fucking heart out and split your wig
Nah chill, I know you would never do that
You a father figure I’m stupid I should’ve knew that
Can you ever forgive me? I’m just a new jack
But something in the back of my head said to pursue that
I started recognizing that you was a trust bandit
Psychologically abusive and a rough granite
You recruited your followers from a rough planet
Made us into idol? that’s from a rough canvas
Disrespected your subordinants
And I started seeing through all your horse shit
You don’t deserve my worship that’s strictly gods gift
Run up on you hit the off switch (BUHH)
It’s never the right time
It’s never the right time
It’s never the right time
Go Calmly
Go Calmly
Go Calmly

Songtekstvertaling

Ga rustig.
Ga rustig.
Ik had nooit iemand. daarom had ik jou nodig.
Ik zal mijn leven geven, Ik zou voor je bloeden.
Ik had nooit gedacht dat mijn intellect met jou kon concurreren.
Ik verhuisde naar de commune en gaf me over aan jou.
Je leidt mensen met meditatieve rituelen.
En westerse hermetische traditie en haar principes
Ben jij de vervolgde profeet die onoverwinnelijk is?
Kun je onzuiver vervuild water drinkbaar maken?
Ik geloof je toen je zei dat je goddeloos was.
Dat je voor m 'n gezin en M' n moeders huur zou zorgen.
De leefomstandigheden waren gek in de tent van de Heer.
Maar ik geloofde in de leer en de inhoud ervan.
Ik was totaal gescheiden van aardse verlangens.
Dat was gewoon een deel van de energie die perfect vroom was.
Het was niemand die dorst studeerde zoals ik.
Je mengde joodse mystiek en verzen van Cyrus
Ahmadiyya Islam en Judah Halevi
Je liet ons uit je palm eten en deed het makkelijk.
Ik zou een moord voor je plegen zolang je me niet zou verlaten.
Ik gaf je alles wat ik had zodat je me kon bedriegen.
Het is nooit het juiste moment.
Het is nooit het juiste moment.
Het is nooit het juiste moment.
Ga Rustig.
Ga Rustig.
Toen ik aan alles twijfelde wat ik moest geloven ...
Ik was te bevroren om weg te gaan.
Ik dagdroom over de zoon en de oceaan en de zee
Maar als ik wegga, hoe moet ik dan omgaan met mijn sociale ziekte?
Ik merkte dat je niet leefde wat je zei.
Jij was de enige met een wieg en een bed.
Ik denk niet dat het je ooit iets kon schelen als we bloedden.
Je At als een koning, maar je gaf stukjes brood
Er was iets met de tijd die je doorbracht met de kinderen.
Dat ging niet goed bij mij.
Ik bad dat je niet deed wat je deed.
Want ik zou je hart eruit rukken en je pruik splijten.
Ik weet dat je dat nooit zou doen.
Je bent een vader Figuur ik ben dom Ik had dat moeten weten
Kun je me ooit vergeven? Ik ben gewoon een nieuwe jack.
Maar iets in mijn achterhoofd zei dat ik dat moest onderzoeken.
Ik begon te herkennen dat je een trust bandiet was.
Psychologisch gewelddadig en ruw graniet
Je rekruteerde je volgelingen van een ruwe planeet.
Maakte ons tot afgod? dat is van een ruw canvas.
Respectloos tegenover je ondergeschikten
En ik begon door al je paardenstront te kijken.
Je verdient mijn aanbidding niet. dat is puur Gods geschenk.
Loop naar je toe druk op de uitschakelaar (BUHH)
Het is nooit het juiste moment.
Het is nooit het juiste moment.
Het is nooit het juiste moment.
Ga Rustig.
Ga Rustig.
Ga Rustig.