Vinnie Paz — Bleed for Me songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Bleed for Me" van Vinnie Paz.

Songteksten

I ain’t even counting bars man you know what I’m sayin'
(Ew)
I’m just goin'
Yo introducin' the illest spic, Zilla rip your heart out quick
I put a thought out with Paz and make the whole world sick
Boom bat snatch a rapper with my glue-like grip
I’m the equivalent of Bruce Lee, free-write this
Smack fire out the mic all day, sinister groove shit
Oooaah and fightin' you on my cruise ship
Welcome to the planet where average niggas’ll bruise quick
We can get it raw, call it using rhythm and blues fist
See I’m a monster, lock jaws, pop off
Rounds in the air, the block know it as
They tried to say that I was destined to fail
Until I made my city question who could bring it as real
No deal, no dice, ain’t luxury here
Instead it’s kill or be killed and I ain’t writing a will
Despite all the bullshit, nonsense, setbacks
I’m 'bout to show the world what your victory feel
Males stuck on some hood shit
My cousin clap a nigga quick
Your whole melon get split
One shot, why waste a whole clip?
A wood tip, my flow order niggas out of outta thinkin' they they shit
Fuck a ounce, grab a brick, break it down, flood the strip
Watch the law cuz they always tryna who doin' shit
Question: why niggas say they still affiliate with
I don’t need fake friends when I’m dealing with shit
You can’t trus 'em, fuck 'em, get 'em away quick
Before they start snitchin' and get you locked up quick
I bang a nigga, I ain’t the type drop kick
Rainy days, dark nights, I still make a profit
They be really dressin' all black like they was gothic
Cry in the river like Justin over you casket
I’m always lookin' ahead, never dwellin' on bad shit
I never hold work Sino make it fast
This OK corral, everbody’s hands in the air
We fixin' to shut it down
Where the jewels and the paper at
Never a diplomat
Official Pistol Gang 'bout to run this town
It’s the OK corral, everybody’s hands in the air
We fixin' to shut it down
Where the jewels and the paper at
Never a diplomat
Official Pistol Gang 'bout to run this town come on!
Every single rhyme I write make a buildin' collapse
It go from cell to cell, you can feel the synapse
Matter fact, I let Blac and Zill kill 'em with that
Three muhfuckas, three of the illest in rap
We treacherous three, that was the peel of rat
The Kool Moe D made it guerilla da rap
He winnin' LL when it is Phillips in fact
And at the same time brothers was dealin' with crack
Killin' 'em softly, Slaine was the villain in that
Kenny Gill, Vinnie real, he still is intact
You analog, I’m digital and I’m feelin' the dat
I’ve been raw, Tim Dog had the ceilin' on wax
Paul ritcheous teacher cuz I’m dealin' with facts
Was the price of reefer when you dealin' with math
Punch in a sucker rapper, maybe I’m guilty for that
He just another rapper, y’all know my feelin’s on that
Chauvinistic mysogonistic in every spot I visit
Bitches get twisted, my G simplistic
Even fat bitches get crushed too cuz I’m optimistic
Director’s chair, life is like a motion picture
Scene from The Godfather, beat ya like Sunny’s sister
Apocalypse now, Black Hawk down
Nigga’s talk loose now, but they softer than goose downs
I’m payin' no attention, layin' low like the benz suspension
Crazily slept on, but still get an honorable mention
Prophetical, last man standin' like The Book of Eli
Lost in Italy, I’m trying to find a pair of felines
Back to states where the steaks is great
Feelin' ahead leavin' them bleedin like females menstruate
Death to those who chose to throw arrows at the pharaohs
Incineratin' your block, douse you with the Tommy Gun barrels
Official Pistol Gang, bangin' guns like Al-Qaedo
This OK corral, everbody’s hands in the air
We fixin' to shut it down
Where the jewels and the paper at
Never a diplomat
Official Pistol Gang 'bout to run this town
It’s the OK corral, everybody’s hands in the air
We fixin' to shut it down
Where the jewels and the paper at
Never a diplomat
Official Pistol Gang 'bout to run this town come on!

Songtekstvertaling

Ik tel niet eens bars, man. je weet wat ik bedoel.
(Ew)
Ik ga gewoon.
Je introduceert de slechtste spic, Zilla ruk je hart er snel uit.
Ik heb met Paz nagedacht en de hele wereld ziek gemaakt.
Boom bat pakt een rapper met mijn lijmachtige greep
Ik ben het equivalent van Bruce Lee.
Smack fire out the mic de hele dag, sinister groove shit
Oooaah en vechten met je op mijn cruiseschip
Welkom op de planeet waar gemiddelde negers snel blauwe plekken krijgen.
We kunnen het rauw, noem het met rhythm and blues fist
Zie je dat ik een monster Ben?
Kogels in de lucht, het blok kent het als
Ze probeerden te zeggen dat ik voorbestemd was om te falen.
Totdat ik mijn stadsvraag stelde wie het als echt kon brengen.
Geen deal, geen dobbelstenen, geen luxe hier
In plaats daarvan is het doden of gedood worden en ik schrijf geen testament
Ondanks alle onzin, onzin, tegenslagen
Ik sta op het punt de wereld te laten zien wat je overwinning voelt
Mannen zitten vast op een kap.
Mijn neef klap een neger snel
Je hele meloen wordt gesplitst.
Eén schot, waarom een hele clip verspillen?
Een houten tip, mijn stroom order niggas uit het denken ' ze schijten
Neuk een Ons, pak een baksteen, breek het af, laat de strook vollopen
Let op de wet want ze proberen altijd wie er iets doet
Vraag: waarom zeggen negers dat ze nog steeds verbonden zijn met
Ik heb geen nepvrienden nodig als ik met stront te maken heb.
Je kunt ze niet trotseren, neuken, snel weg krijgen.
Voordat ze gaan klikken en je snel opsluiten.
Ik neuk een neger, ik ben niet het type drop kick
Regenachtige dagen, donkere nachten, Ik maak nog steeds winst
Ze kleden zich helemaal zwart alsof ze Gotisch waren.
Huil in de rivier als Justin over je kist
Ik kijk altijd vooruit, nooit op slechte dingen.
Ik hou nooit werk vast.
Deze OK corral, everbody ' s handen in de lucht
We willen het afsluiten.
Waar de juwelen en de krant zijn
Nooit een diplomaat
Officiële Pistoolbende staat op het punt deze stad te leiden.
Het is de OK corral, ieders handen in de lucht
We willen het afsluiten.
Waar de juwelen en de krant zijn
Nooit een diplomaat
Officiële Pistol bende gaat deze stad Leiden. kom op.
Elke rijm die ik schrijf laat een gebouw instorten
Het gaat van cel naar cel, je kunt de synapse voelen
Sterker nog, ik liet Blac en Zill ze daarmee doden.
Drie muhfucka ' s, drie van de ergste in rap.
Wij verraderlijke drie, dat was de schil van de rat.
De Kool Moe D maakte het Guerrilla da rap
Hij wint als het Phillips is.
En op hetzelfde moment dat broers te maken hadden met crack
Slaine was de slechterik.
Kenny Gill, Vinnie real, hij is nog intact.
Jij analoog, ik ben digitaal en ik voel de dat
Ik ben rauw geweest, Tim Dog had de ceilin' on wax
Paul ritcheous leraar omdat ik te maken heb met feiten
Was de prijs van reefer toen je te maken had met wiskunde
Sla een rapper in, Misschien ben ik daar schuldig aan.
Hij is gewoon een rapper.
Chauvinistisch mysogonistisch op elke plek die Ik bezoek
Teven worden gek, mijn G simplistisch
Zelfs dikke wijven worden verpletterd omdat ik optimistisch ben.
Director ' s chair, life is like a motion picture
Scène van The Godfather, sloeg je als Sunny ' s zus.
Apocalypse now, Black Hawk down
De Nigga praat nu los, maar ze zijn zachter dan goose downs.
Ik let niet op, me gedeisd houden als de benz suspensie
Gekte sliep op, maar nog steeds een eervolle vermelding
Profetisch, laatste man die staat als het boek van Eli
Verdwaald in Italië, Ik zoek een paar katjes
Terug naar staten waar de steaks geweldig is
Ze laten bloeden als vrouwen menstrueren
Dood aan hen die de farao ' s met pijlen willen aanvallen.
Je blok verbranden, je overgieten met de Tommy Gun vaten.
Officiële Pistoolbende, met wapens knallen als Al-Qaedo.
Deze OK corral, everbody ' s handen in de lucht
We willen het afsluiten.
Waar de juwelen en de krant zijn
Nooit een diplomaat
Officiële Pistoolbende staat op het punt deze stad te leiden.
Het is de OK corral, ieders handen in de lucht
We willen het afsluiten.
Waar de juwelen en de krant zijn
Nooit een diplomaat
Officiële Pistol bende gaat deze stad Leiden. kom op.