Vildhjarta — Regnar Bensin songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Regnar Bensin" van Vildhjarta.

Songteksten

Language isn’t needed to understand what I mean
But through the years something got lost in translation
Dissolve my skin, devour my flesh
Chew my bones and spit me out
Before i’ll be gone
Unable to let go
The currents will draw me
Into this inferno
And show that i’m blind
In between this time and mine
I have nothing to portray
Given that I would be here
I would never wish to stay
The depraved indifference
To consequences beyond
Imaginable measures
Or even when it’s spelled out
A council of despair
Instant gratification
Leads us inevitably
Down a long dark road
No matter what desire
Makes these veins
Turn into floods of fire
It’s all a painful game
Forever twisting, turning
But still the same

Songtekstvertaling

Taal is niet nodig om te begrijpen wat ik bedoel
Maar door de jaren heen ging er iets verloren in de vertaling
Los mijn huid op, verslind mijn vlees
Kauw op m ' n botten en spuug me uit.
Voordat ik weg ben.
Kan niet loslaten
De stromingen trekken me
In dit inferno
En laat zien dat ik blind ben
Tussen deze tijd en de mijne
Ik heb niets uit te leggen.
Gezien het feit dat ik hier zou zijn
Ik zou nooit willen blijven
De verdorven onverschilligheid
Naar gevolgen buiten
Denkbare maatregelen
Of zelfs als het wordt gespeld
Een Raad van wanhoop
Onmiddellijke bevrediging
Leidt ons onvermijdelijk
Langs een lange donkere weg
Maakt niet uit welk verlangen
Maakt deze aderen
Veranderen in overstromingen van vuur
Het is allemaal een pijnlijk spel.
Voor altijd draaien, draaien
Maar nog steeds hetzelfde.