Vildhjarta — Mist förståndet songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mist förståndet" van Vildhjarta.

Songteksten

Staring blind into the abyss that is myself
Left with knowledge
Left with fear and despair
Of what this existance turned out to be
Days goes by yet I cannot seem to
Find the strength to carry on
Further down, into the darkness
Clawing for something to give this worth
This gruesome pain is more than I deserve
Still I can do nothing but carry on
I must let go of the illusion
Or the anxiety will never end
I can’t imagine how it must feel, when this is over
To let go of the foolish illusion of some sort of control
You delve inside
You try to save yourself
As you’re falling apart
And I would smile to silence your question
Then crown you as the king of fools
For the only way out of this dilemma is to move along
And give them what they want but then you’re fucked
Let the lions led the way
Or you will end up as their prey
Hear them roar, they will roar until you’ve
Perfected your stature, perfect your stature
You’ll cut yourself upon the pieces
When you walk on the crushed mirror shambles
Let the blood find it’s way through your skin
I repent this act where chaos reign
Idolized by those who stay
In the endless gray
But it will be worse, so much worse
There’s thousands of evils
I see them all
How viciously they encircle me
And at my feet forever fall

Songtekstvertaling

Blind staren in de afgrond die ik ben
Achtergelaten met kennis
Achtergelaten met angst en wanhoop
Van wat deze existentie bleek te zijn
De dagen gaan voorbij, maar ik kan het niet.
Vind de kracht om door te gaan
Verder naar beneden, in de duisternis
Krabben voor iets om dit waarde te geven
Deze gruwelijke pijn is meer dan ik verdien.
Toch kan ik niets anders doen dan doorgaan.
Ik moet de illusie loslaten.
Of de angst zal nooit eindigen
Ik kan me niet voorstellen hoe het voelt als dit voorbij is.
Om de dwaze illusie van een soort controle los te laten.
Je duikt naar binnen.
Je probeert jezelf te redden.
Als je uit elkaar valt
En ik zou glimlachen om je vraag het zwijgen op te leggen.
Dan Kroon je als de koning van de dwazen
Want de enige manier om uit dit dilemma te komen is door verder te gaan
En geef ze wat ze willen, maar dan ben je de lul.
Laat de leeuwen de weg leiden
Anders eindig je als hun prooi.
Hoor ze brullen, ze zullen brullen tot je
Perfectioneerde je status, perfectioneer je status.
Je snijdt jezelf aan stukken.
Als je op de verpletterde spiegel klappert
Laat het bloed het vinden het is ver door je huid
Ik heb berouw over deze daad waar chaos heerst.
Door de thuisblijvers aanbeden
In het eindeloze grijs
Maar het zal erger zijn, zoveel erger.
Er zijn duizenden kwaden.
Ik zie ze allemaal.
Hoe wreed ze me omsingelen
And at my feet forever fall