Victory Worship — But God! songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "But God!" van Victory Worship.

Songteksten

When the enemy comes against me I will choose to look to you Lord
I refuse to dwell on the problem
I’ll speak the answer with your word
Just like Daniel thrown into the lion’s den
And Jonah in the whale
The world may be speaking fear to me And my voice shall rise in faith
When the praise goes up, walls come down
When the praise goes up, walls come down
But God, turns trial into triumphs
But God, turns fear into faith
But God, in you all things are possible
But God, you will always show the way

Songtekstvertaling

Als de vijand tegen Mij komt, zal ik naar u kijken, Heer.
Ik weiger bij het probleem stil te staan.
Ik spreek het antwoord met jouw woord.
Net zoals Daniel in het hol van de Leeuw gegooid is.
En Jona in de walvis
De wereld kan angst tot mij spreken en mijn stem zal opstaan in geloof
Als de lof omhoog gaat, komen de muren naar beneden.
Als de lof omhoog gaat, komen de muren naar beneden.
Maar God, verandert het proces in triomfen.
Maar God verandert angst in geloof.
Maar God, in jou zijn alle dingen mogelijk.
Maar God, je zult altijd de weg wijzen