Vattnet Viskar — New Alchemy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "New Alchemy" van Vattnet Viskar.

Songteksten

The air ignites
With a stroke of my hand
Embers rain upon your home
Watch as i plant the seed
And take root
Deep into the ground
Feel, the earth shakes
I spread
Erupt from shifting sands
Erupt into child of man
I spread like flame
Setting your hearts ablaze
I take hold
And bloom into frail lungs
Draw ragged breaths
I am inside these week-old weary eyes

Songtekstvertaling

De lucht ontbrandt
Met een handsteek.
Gloeiende regen op je huis
Kijk hoe ik het zaad plant.
En wortel schieten
Diep in de grond
Voel, de aarde trilt
Ik heb me verspreid.
Uitbarstingen van zwevend zand
Uitbarsten in kind van de mens
Ik verspreid me als een vlam.
Jullie harten in brand steken
Ik hou vol.
En bloeien in zwakke longen
Haal diep adem.
Ik zit in deze week oude vermoeide ogen