Vattnet Viskar — Apex songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Apex" van Vattnet Viskar.

Songteksten

Drift
Carried on the thick dead air
To the hollowed place
Where the lights swallow the sky
Empty vessels roam splintered grounds
Driven by a distant pulse
Blood fed through jagged veins
Driven by echoes
And here i stand
The last heirs of deception
Have rusted away
And here i stand
Monolith of indulgence
A beacon of failure

Songtekstvertaling

Drift
Gedragen op de dikke dode lucht
Naar de uitgeholde plaats
Waar de lichten de lucht inslikken
Lege vaten zwerven versplinterde gronden
Aangedreven door een verre puls
Bloed gevoed door gekartelde aderen
Gedreven door echo ' s
En hier sta ik
De laatste erfgenamen van bedrog
Verroest zijn
En hier sta ik
Monoliet van toegeeflijkheid
Een baken van falen