Vanessa Carlton — The Marching Line songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Marching Line" van Vanessa Carlton.

Songteksten

Boots on concrete
Don’t slip on the leaves
Smile at the strangers
Won’t know what you mean
Clouds like cathedrals
Night hits the sea
And I walk to the high light
Ships gonna take me at midnight
Storms sounding out like an overture
It’s time to join the marching line
Take back your list
You don’t know what love is like; a bullet in the chest
And I never say yes
Never known a day without a quiet regret
So I walk to the high light
Ships gonna take me at midnight
Storms sounding out like an overture
It’s time to join the marching line; leave it all behind, and join the
Marching line
And there’s no captain who calls «what's your name?»
An army of one
It’s just me and a drum
Do you know a love like a bullet in the chest?
Ships on grey seas
Waves keep the time like my heartbeat
It’s an overture
It’s time to join the marching line, leave it all behind and join the
Marching line
Fortune tellers, fortune still hurts

Songtekstvertaling

Laarzen aan beton
Niet uitglijden op de bladeren
Lach naar de vreemden
Ik weet niet wat je bedoelt.
Wolken als kathedralen
De nacht raakt de zee
En ik loop naar het hoge licht
Schepen nemen me om middernacht mee.
Stormen die klinken als een ouverture
Het is tijd om bij de marcheerlinie te gaan.
Neem uw lijst terug
Je weet niet hoe liefde is, een kogel in de borst.
En ik zeg nooit Ja
Nooit een dag gekend zonder een stille spijt
Dus ik loop naar het hoge licht
Schepen nemen me om middernacht mee.
Stormen die klinken als een ouverture
Het is tijd om bij de marslijn te gaan, alles achter te laten, en zich bij de
Marcheerlijn
En er is geen kapitein die " hoe heet je?»
Een leger van één
Het is alleen ik en een drum
Ken je een liefde als een kogel in de borst?
Schepen op grijze zee
Golven houden de tijd zoals mijn hartslag
Het is een ouverture.
Het is tijd om bij de marcheerlijn te gaan, alles achter te laten en zich bij de
Marcheerlijn
Waarzeggers, geluk doet nog steeds pijn.