Union of Sound — Circle of Life songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Circle of Life" van Union of Sound.

Songteksten

From the day we arrived on this planet
And blinking, steped into the sun
There’s more to see
Than can ever be seen
More to do then can ever be done
There’s far too much to take in here
More to find, than can ever be found
But the sun is rolling high
Through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless ground
It’s the Circle of Life
And it proves us all
Through the circle
Through faith and love
'till we find our place
On the path unwinding
In the circle
The Circle of Life
In the circle of life
And it proves us all
Through the circle
Through faith and love
'till we find our place
On the path unwinding
In the circle
The Circle of Life

Songtekstvertaling

Vanaf de dag dat we op deze planeet aankwamen
En knipperde, stapte in de zon
Er is meer te zien.
Than can be seen
Meer te doen dan ooit kan worden gedaan
Er is hier veel te veel om te verwerken.
Meer te vinden, dan ooit te vinden
Maar de zon rolt hoog
Door de saffierhemel
Houdt groot en klein op de eindeloze grond
Het is de cirkel van het leven.
En het bewijst ons allemaal
Door de cirkel
Door geloof en liefde
tot we onze plek vinden
On the path unwinding
In de cirkel
De cirkel van het leven
In de cirkel van het leven
En het bewijst ons allemaal
Door de cirkel
Door geloof en liefde
tot we onze plek vinden
On the path unwinding
In de cirkel
De cirkel van het leven