True God — American Ghetto songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "American Ghetto" van True God.

Songteksten

American ghetto, the blocks I used to dwell as a youngster/
Wild niggas off the corner rolling dice by the dumpsters/
We was eating syrup sandwiches with sugar water/
Ain’t trying to find no future wife, so I ain’t looking for her/
Making fun of all the chinks as they took your order/
A good kid at heart, but somehow still a crook in aura/
You see the phony niggas act hardest/
But shit the quiet niggas out there getting it, cause we lack harvest/
It’s all a cycle, a kid grows from being in diapers, to walking the same blocks
that his father did/
Niggas is weed smoking, gun-toting, not aware of what Marcus Garvey gives/ but
they know who Bob Marley is/
Posted/ on the block, never voted/ but they guns done been reloaded/ they
follow conditioning that’s promoted/
We been lied to/ supplied to/
Selling dope keep us afloat/ born with no hope/ but apathy lives inside you/
Religion flow through the hood, try and bury the devil/
Living heartless inside of this american ghetto/
We living life, chasing money, never stay clean/
American ghetto, the blocks where all my niggas dream/
We come from nothing, we just trying to make it on the scene/
American ghetto the blocks where all my niggas dream/
You keeping quiet, never telling anything you seen/
American ghetto, the blocks where my niggas dream/… the blocks, the blocks,
the blocks where my niggas dream/ american ghetto, the blocks where my niggas
dream/
American ghetto, just recalling my experience/
Where daily peer pressure starts to alter our appearances/
Can’t think on your own, there’s too many interferences/
Watch the dope fiends shoot up, call it experiments/
Witness as you hearing it/
The architects of genocide reside here, but look closer to who’s engineering it/
We fighting in this war, looking up to all the rappers with clout/
Though they ain’t living what they rapping about/
We saw Biggie in Versace, every nigga wanna shine like Frank/
Buy a Mercedes, but can’t fill up the tank/
Them south niggas had us talking about candy paint/
And vogues/ so we just following the curve I suppose/
Rap videos, with diamonds that’s froze/ big booty bitches and hoes/
Create a dream for a nigga that’s poor/ so we wanna make millions like Hov/
And get a bitch like Beyonce, or at least achieve one of them goals/ but unsure/
So many niggas want the fame, on the stoop, as they pour/
Out shots of liquor/ captivated by pictures/ we knocking on heaven’s door/
But fascinated with hell/ and aggravated by struggle, but live it forever more/
exaggerated your tales/
Of grandeur/ and slander/ you wander into the band of/ dreamers,
what do you stand for/
Dreaming of wealth now at various levels/
We wanna shine like the rich in our american ghetto/.
I’m from the era of Patrick Ewing, and John Starks/
Shoot for the stars? I guess my range is beyond arcs/
Wanna be Barkley, without no rings to capture/
Trying to slam harder like Vince Carter for the Raptors/
Idolize Jordan/
Thinking our only options rap, play ball or get left with itemized portions/
So as you look into the eyes of the desolate/
And see what reigns down as a means of the desperate/
Excellence/ on courts, just dreaming of being Kobe/
Observing all of the handles and mimic them all slowly/
I was watching Gary Payton, Shawn Kemp, favorite team was the Sonics/
Rocking that green, while we rolling up chronic/
We looked up to Larry Johnson, never understood Grandmama, emasculation,
but his game was accomplished/
Lil niggas wanna be KJ, a fan of the 93' Suns/
To tell the truth that’s where my dreaming begun/
From Lebron to Durant, the new era is settled/
We wanna ball like the greats in this American Ghetto/

Songtekstvertaling

Amerikaanse getto, de blokken waar ik als jong woonde/
Wilde nikkers van de hoek dobbelen bij de containers/
We aten siroop sandwiches met suikerwater./
Ik zoek geen toekomstige vrouw, dus ik zoek haar niet. /
Ze lachen om alle spleetogen terwijl ze je bestelling opnemen./
Een goede jongen in hart en nieren, maar toch nog een boef in aura./
Je ziet de nep nigga ' s het hardst optreden./
Maar de Stille negers krijgen het, omdat we geen oogst hebben./
Het is allemaal een cyclus, een kind groeit van luiers, tot lopen dezelfde blokken
dat zijn vader dat deed/
Niggas is wiet roken, wapen trekken, niet bewust van wat Marcus Garvey geeft / maar
ze weten wie Bob Marley is./
Gepost op het blok, nooit gestemd, maar de wapens zijn opnieuw geladen.
volg de gepromoveerde conditionering/
We zijn voorgelogen/ geleverd aan/
Drugs verkopen houdt ons overeind, geboren zonder hoop, maar apathie leeft in je./
Religie stroomt door de kap, probeer de duivel te begraven/
Leven harteloos in dit Amerikaanse getto/
We leven, jagen op geld, blijven nooit clean./
American ghetto, the blocks where all my niggas dream/
We komen uit het niets, we proberen het op de plaats delict te maken. /
Amerikaanse getto de blokken waar al mijn negers dromen/
Je zwijgt, je vertelt nooit iets wat je gezien hebt./
Amerikaanse getto, de blokken waar mijn negers dromen de blokken, de blokken,
de blokken waar mijn nikkers dromen / Amerikaanse ghetto, de blokken waar mijn nikkers
droom/
American ghetto, ik herinner me mijn ervaring./
Waar de dagelijkse peer pressure onze verschijningen begint te veranderen/
Ik kan niet alleen denken, er zijn te veel storingen./
Kijk naar de drugs verslaafden, noem het experimenten./
Getuige als je het hoort/
De architecten van Volkerenmoord wonen hier, maar kijk eens wie het maakt./
We vechten in deze oorlog, kijken op naar alle rappers met invloed/
Hoewel ze niet leven waar ze over rappen./
We zagen Biggie in Versace, elke neger wil schitteren als Frank./
Koop een Mercedes, maar kan de tank niet vullen./
Die zuiderse gasten lieten ons praten over snoepverf./
We volgen gewoon de bocht, denk ik./
Rap video ' s, met diamanten die bevroren/ big booty bitches en hoeren zijn/
Maak een droom voor een neger die arm is dus we willen miljoenen verdienen zoals Hov/
En krijg een teef als Beyonce, of op zijn minst een van die doelen te bereiken/ maar onzeker/
Zo veel negers willen de roem, op de stoep, als ze gieten/
Foto 's van drank, gefascineerd door foto' s we kloppen op Hemel ' s deur/
Maar gefascineerd door de hel en verergerd door de strijd, maar leef het voor altijd meer/
overdreef je verhalen/
Of grandeur / and laster / you wander into the band of / dreamerers,
waar sta je voor?/
Dromen van rijkdom nu op verschillende niveaus/
We willen schitteren als de rijken in ons Amerikaanse getto.
Ik kom uit het tijdperk van Patrick Ewing, en John Starks/
Schieten voor de sterren? Ik denk dat mijn bereik voorbij bogen ligt./
Wil Barkley zijn, zonder ringen om te vangen/
Ik probeer harder te slaan als Vince Carter voor de Raptors./
Aanbid Jordanië/
Denken dat onze enige opties rap, spelen of worden achtergelaten met gespecificeerde porties/
Dus als je in de ogen kijkt van het verlaten/
En zien wat neergaat als een middel van de wanhopige/
Uitmuntendheid / op rechtbanken, gewoon dromen om Kobe te zijn/
Alle handvatten observeren en ze allemaal langzaam nabootsen./
Ik keek naar Gary Payton, Shawn Kemp, favoriete team was de Sonics./
Met dat groen, terwijl we chronische/
We keken op naar Larry Johnson, begrepen nooit Oma, emasculatie. ,
maar zijn spel was volbracht./
Lil niggas wanna be KJ, a fan of the 93 ' Suns/
Om de waarheid te zeggen, daar begon mijn droom./
Van Lebron tot Durant, het nieuwe tijdperk is geregeld/
We willen dansen als de groten in dit Getto./