Trini-D — Who I Am songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Who I Am" van Trini-D.

Songteksten

Nature’s greatest miracle
That’s who I am
Since the beginning of time
Never
Another with my heart, mouth, my hands
You can never be like me and no one ever can
Nature’s greatest miracle
That’s who are you are
None can duplicate your breath strokes
Or make it to the marks
Nature’s greatest miracle
That’s who I am
Nature’s greatest miracle
That’s who you are
In me burns a flame to become better than I am
And never be the same, attempts are always vain
To imitate another, this mistake no longer will I make
Instead I will make my uniqueness on display
There is value, in all my rarity

Songtekstvertaling

Het grootste wonder van de natuur
Dat is wie ik ben.
Sinds het begin der tijden
Nooit
Een ander met mijn hart, mond, mijn handen
Je kunt nooit zijn zoals ik en niemand kan dat.
Het grootste wonder van de natuur
Dat is wie je bent.
Niemand kan je adembewegingen nabootsen.
Of maak het tot de merktekens.
Het grootste wonder van de natuur
Dat is wie ik ben.
Het grootste wonder van de natuur
Dat is wie je bent.
In mij brandt een vlam om beter te worden dan ik.
En wees nooit meer hetzelfde, pogingen zijn altijd tevergeefs
Om een andere na te doen, zal ik deze fout niet meer maken.
In plaats daarvan zal ik mijn uniciteit laten zien
Er is waarde, in al mijn zeldzaamheid