Trini-D — I Forgot songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Forgot" van Trini-D.

Songteksten

I can not stomach
These memories as I rummage
Back through the past
I’m confronted with numbness
I try to find strength to be summoned
While these waves of emotion flood in
All of a sudden, it came without warning
With no introduction (I forgot)
I deserve to be punished
I got lost in the moment
with a broken compass
What I saw in my future seems faded
Darkness seems so close
I can smell it, feel it, taste it
Pressed down by life, I feel weighted
If it’s you though, break in
Break me
Teach me patience, you are the fullness of my cry
Otherwise life is wasted
If I order my ways, before you
You will show me salvation
So consider this
Those who forget God
Can we pervert our ways and never get caught?
We could go back to be healed
But we did not offer thanksgiving
And sacrifice to give props
Confess your sins, he is faithful and he is just
To forgive us as to receive Jesus
So walk in him, rooted and built up
Don’t be taken captive
Be aware of what you’ve been taught
My tongue is the pen of a ready writer
I live to stir you up
By way of reminder
That Jesus is the Christ, Messiah
John 17:24 — those who are His are His desire
I forgot God, my life’s tragedy
My faith decayed
It happened gradually
Went from my mistakes
Participate actively
Work out your faith
Before that, your
It’s obvious that God exists
But the problem is man’s forgotten this (2x)

Songtekstvertaling

Ik kan er niet tegen.
Deze herinneringen als ik rommel
Terug door het verleden
Ik word geconfronteerd met gevoelloosheid
Ik probeer kracht te vinden om opgeroepen te worden.
Terwijl deze golven van emotie binnenstromen
Plotseling kwam het zonder waarschuwing.
Zonder introductie (was ik vergeten)
Ik verdien het om gestraft te worden.
Ik verdwaalde in het moment.
met een gebroken kompas
Wat ik zag in mijn toekomst lijkt vervaagd
De duisternis lijkt zo dichtbij.
Ik kan het ruiken, voelen, proeven
Gedrukt door het leven, voel ik me verzwaard
Als jij het bent, breek dan in.
Breek me.
Leer me geduld, je bent de volheid van mijn schreeuw
Anders wordt het leven verspild.
Als ik mijn manieren Bestel, voor jou
Je zult me verlossing laten zien.
Dus overweeg dit
Zij die God vergeten
Kunnen we onze manieren verdraaien en nooit gepakt worden?
We kunnen teruggaan om genezen te worden.
Maar we hebben geen thanksgiving aangeboden.
En opoffering om rekwisieten te geven
Biecht je zonden op, hij is trouw en hij is rechtvaardig.
Om ons te vergeven en Jezus te ontvangen
Wandel dus in hem, stevig gegrondvest en stevig gegrondvest.
Laat je niet gevangen nemen.
Wees je bewust van wat je geleerd is.
Mijn tong is de pen van een schrijver.
Ik leef om je op te stoken.
Ter herinnering
Dat Jezus Christus is, Messias.
Johannes 17: 24-zijn verlangen is de zijne —
Ik vergat God, de tragedie van mijn leven
Mijn geloof is vergaan.
Het gebeurde geleidelijk.
Ging van mijn fouten
Actief deelnemen
Werk je geloof uit.
Daarvoor, uw
Het is duidelijk dat God bestaat.
Maar het probleem is dat de mens dit vergeten is (2x)