Triggerfinger — Without A Sound songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Without A Sound" van Triggerfinger.

Songteksten

From light pole to light pole the shadows we lead
Only the pattern of our feet
Until they run into the ground
Without a sound
Against a backdrop of slowly melting snow
To good to hold on, too painful to let go Too hard to carry this around
Without a sound
The slightest touch will be too strong
If we could just get along
Your hand searches, mine wants to be found
Without a sound

Songtekstvertaling

Van lichtpaal tot lichtpaal de schaduwen leiden wij
Alleen het patroon van onze voeten
Tot ze de grond in rennen.
Zonder geluid
Tegen een achtergrond van langzaam smeltende sneeuw
Te goed om vast te houden, te pijnlijk om te laten gaan te moeilijk om dit rond te dragen
Zonder geluid
De kleinste aanraking zal te sterk zijn.
Als we gewoon konden opschieten
Jouw hand zoekt, de mijne wil gevonden worden.
Zonder geluid