Triggerfinger — Master Of All Fears songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Master Of All Fears" van Triggerfinger.

Songteksten

There will be greed
There will be vengeance
And you will bleed, yes, you will bleed
In four dimensions
What you gonna do?
What you gonna do?
What you gonna do?
Lord of five hundred spears
Drags you out of your bed
Master of all fears, master of all tears
Aiming at your head
You’re swallowed by fear
You’re out of breath
Because you drown in liquid lead
And false pretension
What you gonna do?
What you gonna do?
What you gonna do?
There will be greed
There will be vengeance
And you will bleed, yes, you will bleed
In four dimensions
It cuts, it cuts the mind
What you gonna do?
What you gonna, gonna do?

Songtekstvertaling

Er zal hebzucht zijn.
Er zal wraak zijn.
En je zult bloeden, ja, je zult bloeden
In vier dimensies
Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Heer van vijfhonderd speren
Sleept je uit je bed
Meester van alle angsten, meester van alle tranen
Richt op je hoofd
Je wordt opgeslokt door angst.
Je bent buiten adem.
Omdat je verdrinkt in vloeibaar lood
En valse schijn
Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Er zal hebzucht zijn.
Er zal wraak zijn.
En je zult bloeden, ja, je zult bloeden
In vier dimensies
Het snijdt, het snijdt de geest.
Wat ga je doen?
Wat ga je doen?