TRC — 10,000 Hours songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "10,000 Hours" van TRC.

Songteksten

It had just gone 5 O’clock on a Thursday and true say I’d had a messed up
afternoon
I trained in the morning, I met Nic at noon
Hurry up girl I’m starving
You said «Be here soon»
And that’s the one downside to you
Your timekeeping’s appalling
You know that it’s true
And as she dropped me at the nearest tube
After that little placed served lunch for two
She says «What's wrong Chris
Why are you so Blue?
Why the screw face
Why the mood?» I was off to get a tattoo from Dan Gold
It was cold outside
I better put on layer two
She’s like «where's your sunshine gone?
You’ve been playing soppy sad boy bollocks for too long.»
And I knew that she was right
But I couldn’t see past the clouds despite blinding bright lights
And sometimes in life I would get a little down
For no particular reason
See I ain’t got a reason to from, alright, my life’s build on uneasy ground
But I work my balance in the gym
And I’ve got the mental strength to stay focussed for 10, 00 hours
And crossing the road at that moment I felt something hit me
And it was pretty damn hard
But thankfully it weren’t a bike or care
It was life
And it was telling me that time was tight
And if I want to live then I draw the line
And let of of the past and let bright lights lead the way from the dark
I lit a spark
Turned flame thrower
Too hot to hold
But on the flip side the reason that my bed is cold
I was born to be bold
Bang a ball
Get a goal
And I’ve been aiming at this one since 15 years old — true story — that’s all
that’s told
Name drops and references
No jackanory, so barman, come on and pour us a drink so we can toast all the
people that never did think we could do it cheers

Songtekstvertaling

Het was net vijf uur geweest op een donderdag en ik had een fout gemaakt.
middag
Ik trainde 's morgens, ik ontmoette Nic' s middags.
Schiet op meisje Ik heb honger
Je zei:»
En dat is het nadeel voor jou
Je tijd is verschrikkelijk.
Je weet dat het waar is.
En toen ze me bij de dichtstbijzijnde buis liet vallen
Na die kleine plaats serveerde de lunch voor twee.
Ze zegt:
Waarom ben je zo blauw?
Waarom kijk je zo?
Waarom de stemming?"Ik was weg om een tattoo te nemen van Dan Gold
Het was koud buiten.
Ik kan maar beter laag twee opzetten.
Ze zegt: "Waar is je zonneschijn gebleven?
Je speelt al te lang zielige jongenskloten.»
En ik wist dat ze gelijk had.
Maar ik kon niet voorbij de wolken kijken ondanks verblindende heldere lichten
En soms in het leven werd ik een beetje down
Zonder bijzondere reden
Zie je, Ik heb geen reden om van, goed, mijn leven is gebouwd op ongemakkelijke grond
Maar ik werk mijn evenwicht in de sportschool
En ik heb de mentale kracht om 10, 00 uur gefocust te blijven.
En toen ik de weg overstak voelde ik iets me raken.
En het was verdomd moeilijk.
Maar gelukkig was het geen fiets of zorg.
Het was het leven.
En het vertelde me dat de tijd krap was.
En als Ik wil leven dan trek ik de grens
En laat het verleden los en laat heldere lichten de weg leiden vanuit het donker
Ik stak een vonk aan.
Gedraaide vlammenwerper
Te heet om vast te houden
Maar aan de andere kant, de reden dat mijn bed koud is
Ik ben geboren om stoutmoedig te zijn.
Sla een bal
Krijg een doel
En ik richt al op deze sinds 15 jaar, waargebeurd verhaal, dat is alles —
dat is gezegd.
Naamdruppels en referenties
Geen jackanory, dus barman, kom en schenk ons een drankje in zodat we kunnen toosten op alle
mensen die nooit dachten dat we het konden doen cheers