Tracey Thorn — Nowhere Near songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nowhere Near" van Tracey Thorn.

Songteksten

Dog days of summer
Heat haze and bad temper
And whole days of shouting
«Would you listen to me?»
See, I’m the one in charge now
What happened to me?
I turned into someone’s mother
Really someone should give me a uniform
Or someone should show me where is the door
Or someone should come around and explain
How it is that love forgets to speak its name
And then you turn on the news
And it’s somebody else’s news
And it’s always such bad news
And I’m no good with sad news anymore
Gets me running upstairs
To count heads in tangled beds
And someone tears up that uniform
And somewhere gently closes a door
And I’m right here once more
Crying, confessing, counting my blessings
Don’t let go Cause we’ll never know
That even when the sky is clear
And the moon looks really close
Well it’s nowhere near

Songtekstvertaling

Hondendagen van de zomer
Hitte nevel en slecht humeur
En hele dagen van geschreeuw
"Wil je naar me luisteren?»
Ik heb nu de leiding.
Wat is er met me gebeurd?
Ik veranderde in iemands moeder.
Iemand moet me een uniform geven.
Of iemand moet me laten zien waar de deur is
Of iemand moet langskomen om het uit te leggen.
Hoe het is dat liefde vergeet zijn naam te zeggen
En dan zet je het nieuws aan
En het is het nieuws van iemand anders.
En het is altijd zo slecht nieuws.
En ik ben niet goed meer met droevig nieuws.
Laat me naar boven rennen.
Om hoofden te tellen in verwarmde bedden
En iemand verscheurt dat uniform.
En ergens zachtjes een deur sluit
En ik ben hier weer.
Huilen, bekennen, mijn zegen tellen
Laat niet los, want we zullen het nooit weten.
Dat zelfs als de hemel helder is
En de maan lijkt heel dichtbij
Het is niet in de buurt.