Tracey Thorn — Joy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Joy" van Tracey Thorn.

Songteksten

Everything’s all clear
That’s what you want to hear
But you know it might be different in the new year
That’s why, that’s why
We hang the lights so high
Joy, joy, joy, joy,
You loved it as a kid, and now you need it more than you ever did
It’s because of the dark, we see the beauty in the spark
That’s why, that’s why
The carols make you cry
Joy, joy, joy, joy
Joy, joy, joy, joy
The tinsel on the tree, yes I see
The holly on the door, like before
The candles in the gloom, light the room
The story of the globe, yes I understand
So light the winter fire, and watch as the flames grow higher
We’ll gather up our fears
And face down all the coming years
All that they’ve destroyed
And in their face we throw our
Joy, joy, joy, joy
Joy, joy, joy, joy
It’s why, we hang the lights so high
And gaze at the glow, of silver birches in the snow
Because of the dark, we see the beauty in the spark
We must be alright, if we could make up Christmas night.

Songtekstvertaling

Alles is veilig.
Dat is wat je wilt horen.
Maar je weet dat het misschien anders is in het nieuwe jaar.
Dat is waarom, dat is waarom
We hangen de lichten zo hoog
Vreugde, vreugde, vreugde, vreugde,
Je hield ervan als kind, en nu heb je het meer nodig dan ooit.
Het komt door het donker, we zien de schoonheid in de vonk
Dat is waarom, dat is waarom
De kerstliedjes maken je aan het huilen
Vreugde, vreugde, vreugde, vreugde
Vreugde, vreugde, vreugde, vreugde
Ja, ik zie het.
De Hulst op de deur, zoals eerder.
De kaarsen in de duisternis, steek de kamer aan
Het verhaal van de wereldbol, Ja ik begrijp het
Dus steek het wintervuur aan, en kijk hoe de vlammen hoger worden.
We verzamelen onze angsten.
En kijk de komende jaren naar beneden
Alles wat ze vernietigd hebben.
En in hun gezicht gooien we onze
Vreugde, vreugde, vreugde, vreugde
Vreugde, vreugde, vreugde, vreugde
Daarom hangen we de lichten zo hoog op.
En kijk naar de gloed, van zilveren berken in de sneeuw
Door het donker zien we de schoonheid in de vonk.
We moeten in orde zijn, als we kerstavond kunnen goedmaken.