Tracey Thorn — By Piccadilly Station I Sat Down And Wept songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "By Piccadilly Station I Sat Down And Wept" van Tracey Thorn.

Songteksten

Do you ever wonder
Where love goes?
Up there in the ether I suppose
Sometimes it burns enough to leave a trace in the air
A ghost of me and you in a parallel world somewhere
Do you ever think about that walk to the station
And how it all ended then and there
As if a door just opened and we vanished in the air
Into a parallel world somewhere
I know you’ve wondered and I wonder as well
But I’m not a secret that you’ve kept
My heart broke just that once
I know the place it fell
By Piccadilly Station I sat down and wept
Does anyone witness such a disappearance?
One minute you’re standing in the rain
The air just seems to shiver and you’re never seen again
Never seen again

Songtekstvertaling

Vraag je je ooit af
Waar liefde gaat?
Daarboven in de ether, denk ik.
Soms brandt het genoeg om een spoor in de lucht achter te laten.
Een geest van jou en mij ergens in een parallelle wereld
Denk je ooit aan die wandeling naar het station?
En hoe het allemaal eindigde toen en daar
Alsof er net een deur openging en we in de lucht verdwenen.
In een parallelle wereld ergens
Ik weet dat je het je afvraagt en ik vraag het me ook af.
Maar ik ben geen geheim dat je hebt gehouden
Mijn hart brak die ene keer
Ik weet waar het viel.
Bij Piccadilly Station ging ik zitten en weende
Is er iemand getuige van zo ' n verdwijning?
Het ene moment sta je in de regen
De lucht rilt en je wordt nooit meer gezien.
Nooit meer gezien