Toxic Holocaust — Acid Fuzz songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Acid Fuzz" van Toxic Holocaust.

Songteksten

Open up the door that closes off your mind
Lift up the astral veil you know you are so blind
Shattering perception
You can’t trust your eyes
Melting shapes and blurry vision
Acid Fuzz consumes
Becomes your new religion
Shattering perception
Drowning in infinity
But never knowing why
On a plane of consciousness
The acid gets you high…
Dose me
When a person feels, society reels
There’s no holding back
Morality is limitation
You are what I was
You’ve made the choice
Now choose your path
(Dropping)
Acid Fuzz

Songtekstvertaling

Open de deur die je geest sluit.
Til de astrale sluier op je weet dat je zo blind bent
Verbrijzelde waarneming
Je kunt je ogen niet vertrouwen.
Smeltvormen en wazig zicht
Zure Fuzz consumeert
Wordt je nieuwe religie
Verbrijzelde waarneming
Verdrinking in oneindigheid
Maar nooit weten waarom
Op een bewustzijnsniveau
Het zuur maakt je high.…
Dosis
Als iemand zich voelt, rolt de maatschappij.
Je kunt je niet inhouden.
Moraal is beperking.
Jij bent wat ik was.
Je hebt de keuze gemaakt.
Kies nu je pad.
(Drop)
Zuurpruim